Nepriklausomybės a. 15 Info.Rokiskis@uzt.lt
Vedėja Dalia Starkuvienė  +370 458 42774 dalia.starkuviene@uzt.lt funkcijos
Paslaugų darbdaviams konsultantė Algirda Žemaitienė +370 458 33257 algirda.zemaitiene@uzt.lt funkcijos
Užimtumo rėmimo konsultantė Audrutė Juodvalkytė +370
458 41742
audrute.juodvalkyte@uzt.lt funkcijos
Įdarbinimo konsultantė Jolita Raščiuvienė +370 458 33618 jolita.rasciuviene@uzt.lt funkcijos
Įdarbinimo konsultantė Gražina Mickienė +370
458 41749
grazina.mickiene@uzt.lt funkcijos
Įdarbinimo konsultantė Jolanta Sirvydienė +370
458 41745
jolanta.sirvydiene@uzt.lt funkcijos
Užimtumo rėmimo konsultantė Vijalė Arbačiauskienė
+370 440 73417
vijale.arbaciauskiene@uzt.lt funkcijos
Įdarbinimo konsultantė Lolita Puinauskienė +370 458 52082 lolita.puinauskiene@uzt.lt funkcijos
Įdarbinimo konsultantė Oksana Mališauskienė +370 458 31001 oksana.malisauskiene@uzt.lt funkcijos
Užimtumo rėmimo konsultantas
Renaldas Strumskys +370 458 42766 renaldas.strumskys@uzt.lt funkcijos
Įdarbinimo konsultantė Violeta Vaiciekauskienė +370
458 42762
violeta.vaiciekauskiene@uzt.lt funkcijos
Įdarbinimo konsultantė Daiva Bražiūnienė +370
458 47143
daiva.braziuniene@uzt.lt funkcijos