Strategijos ir inovacijų skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta-Vilnius) koeficientas 8,1

Jūsų atsakomybės:  dalyvausite rengiant Užimtumo tarnybos strateginio valdymo ir inovacijų diegimo sistemas; diegsite, stebėsite ir tobulinsite Užimtumo tarnybos strateginio valdymo ir inovacijų diegimo sistemas; rinksite, kaupsite, sisteminsite ir analizuosite informaciją, reikalingą Užimtumo tarnybos strateginio valdymo procesui; koordinuosite Užimtumo tarnybos strateginio veiklos plano rengimą; koordinuosite Užimtumo tarnybos metinio veiklos plano, Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių metinių veiklos … Tęskite Strategijos ir inovacijų skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta-Vilnius) koeficientas 8,1 skaitymą