PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN RU   

Strategijos ir inovacijų skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta-Vilnius) koeficientas 8,1

Jūsų atsakomybės: 

 • dalyvausite rengiant Užimtumo tarnybos strateginio valdymo ir inovacijų diegimo sistemas;
 • diegsite, stebėsite ir tobulinsite Užimtumo tarnybos strateginio valdymo ir inovacijų diegimo sistemas;
 • rinksite, kaupsite, sisteminsite ir analizuosite informaciją, reikalingą Užimtumo tarnybos strateginio valdymo procesui;
 • koordinuosite Užimtumo tarnybos strateginio veiklos plano rengimą;
 • koordinuosite Užimtumo tarnybos metinio veiklos plano, Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių metinių veiklos planų bei kitų Užimtumo tarnybos planavimo dokumentų suderinamumą su Užimtumo tarnybos strateginiu veiklos planu;
 • koordinuosite subalansuotų rodiklių nustatymo procesą, vykdysite įgyvendinimo stebėseną, rengsite ataskaitas;
 • organizuosite inovacijų atranką: vykdysite potencialių inovacijų Užimtumo tarybos veikloje paiešką, atliksite potencialių inovacijų pritaikomumo Užimtumo tarnybos veikloje analizę, rengsite pasiūlymus dėl inovacijų diegimo Užimtumo tarnybos vadovybei;
 •  rengsite ir (arba) koordinuosite ir (arba) įgyvendinsite inovacijų diegimo Užimtumo tarnybos veikloje projektus;
 •  stebėsite ir vertinsite įgyvendinamų inovacijų diegimo Užimtumo tarnybos veikloje pažangą bei efektyvumą;
 • teiksite pasiūlymus dėl inovacijų įdiegimo į kasdienę Užimtumo tarnybos veiklą.

Mes tikimės, kad Jūs: 

 • turite vadybos srities magistro laipsnį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
 • turite ne mažesnę nei 1 metų patirtį projektų valdymo ir(arba) strateginio valdymo ir (arba) inovacijų valdymo srityse;
 • mokate anglų kalbą B2 lygiu.
 • esate susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, strateginį valdymą, darbo rinką bei užimtumo rėmimą, socialinį ir medicinos draudimą, darbo santykius, valstybės tarnybą, dokumentų rengimą, asmens duomenų apsaugą, viešojo administravimo įstaigos informacijos teikimą;
 • mokate kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų būdus, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus;
 • sklandžiai dėstote mintis raštu ir žodžiu;

Numatomas darbo užmokestis -1433 Eur neatskaičius mokesčių 

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2021 m. balandžio 8 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį).  Valstybės tarnybos portalas – DARBUOTOJŲ PAGAL DARBO SUTARTĮ KONKURSO APRAŠYMAS (vtd.lt)

Close Menu