Stebėsenos ir analizės skyriaus vyriausiasis specialistas terminuota darbo sutartis iki kol grįš negalintis eiti pareigų darbo vieta- Vilniuje

Jūsų atsakomybės: 

 • vykdyti darbo rinkos stebėseną, laikantis Europos statistikos praktikos kodekso principų, rengti ir skelbti suvestines statistines ataskaitas bei vykdyti statistinių duomenų teisingumo kontrolę; 
 • analizuoti situaciją darbo rinkoje ir pokyčius joje, rengti informaciją lentelių bei grafikų pavidalu; 
 • laikantis informacijos viešinimo kalendoriuje nustatytų terminų, viešinti statistinę informaciją Užimtumo tarnybos interneto svetainėje; 
 • rengti analitinę medžiagą informaciniams mėnesiniams leidiniams (naujienlaiškiui); 
 • nuolat atnaujinti statistinę informaciją Užimtumo tarnybos interneto svetainėje; 
 • koordinuoti ir rengti darbo rinkos pokyčių prognozę bei jas viešai skelbti. 

Mes tikimės, kad Jūs: 

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą; 
 • išmanote Lietuvos Respublikos įstatymus, Europos statistikos praktikos kodeksą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo rinką ir valstybinių registrų tvarkymą, statistinių duomenų rinkimą bei tvarkymą, asmens duomenų apsaugą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, dokumentų rengimą; 
 • mokate valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, prognozuoti pokyčius; 
 • sklandžiai dėstote mintis raštu ir žodžiu; 
 • mokate dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Tools, MS Access, MS Outlook, ir Internet Explorer programomis, mokėti SQL 2008 server, Exchange 2008; 
 • mokate vieną iš oficialiai Europos Sąjungoje naudojamų kalbų ne žemesniu nei A2 lygiu. 

Numatomas darbo užmokestis -1197 Eur neatskaičius mokesčių 

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2021 m. sausio 5  d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį).  Daugiau informacijos rasite čia: http://portalas.vtd.lt/lt/stebesenos-ir-analizes-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-pareigines-algos-koeficientas-nuo-68-terminuota-darbo-sutartis-iki-kol-gris-negalintis-eiti-pareigu-darbuotojas-322;681040.html