Prisijungti

  Įspėjimas: 

Informuojame, kad informacinėje sistemoje SIDA laikinai, dėl techniniu kliūčių negalėsite užpildyti 2021 m. lapkričio mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraščio TS2-2 formos (žiniaraščio forma taisoma, įvedant 2021 m. lapkričio 2 d., kaip šventinę dieną). Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

  

Svarbu: niekada nešalinkite MP ruošinio, prieš tai nepašalinę jame importuotų formų. Jos šalinamos atskiruose mokėjimo prašymo žingsniuose. Pašalinus TS2-2, pasišalina ir visos kitos formos. 
Jei ištrinsite ruošinį prieš tai nepašalinę TS2 formų, importuoti duomenys "užsirakins" darbuotojų kortelėse ir nebegalėsite iš naujo importuoti formų, arba koreguoti ir teikti MP.

 

SIDA - Socialinių įmonių bei jose dirbančiųjų asmenų informacinė sistema, finansuota ESF projekto „Parama socialinėms įmonėms 2015-2016“ projekto kodas 08.5.1-ESFA-V-406-02-0001 lėšomis.

Išoriniai SIDA naudotojai  - socialinės įmonės identifikuojami per el. valdžios vartus.