Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos formuoja Šiaulių klientų aptarnavimo departamento komandą ir kviečia prisijungti vyriausiąjį specialistą (darbo vieta – Trakų g. 39, Šiauliai).

Kas yra Užimtumo tarnyba?

Spalį Lietuvos darbo birža su dešimt teritorinių darbo biržų tapo vienu juridiniu vienetu – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimtumo tarnybos tikslas – didinti darbo ieškančių asmenų gebėjimus siekiant tvaraus užimtumo ir padėti darbdaviams rasti tinkamus darbuotojus.

Jūsų atsakomybės:

 • individualiai ir grupėse teikti profesinės karjeros planavimo ir psichologinio konsultavimo paslaugas ieškantiems darbo asmenims;
 • ugdyti ieškančių darbo asmens gebėjimus racionaliai priimti profesinį sprendimą, padėti spręsti emocinio, asmeninio ir tarpasmeninio pobūdžio problemas, sudarančias kliūtis jų užimtumui;
 • organizuoti psichologinio konsultavimo priemonių įdiegimą bei teikti pasiūlymus dėl naujų konsultavimo metodų diegimo ir taikymo.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą Socialinių mokslų studijų srities psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinius laipsnius arba psichologo kvalifikaciją (specialybę), įgytą baigus studijas pagal vienos pakopos aukštojo mokslo programas.
 • turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį, teikiant psichologinį konsultavimą,
 • žinote Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebate juos taikyti praktiškai;
 • mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
 • mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • turite B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Siūlome:

 • patirtį vienoje didžiausių, veikiančių visoje šalyje organizacijų;
 • profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • draugišką ir profesionalią komandą.

Siūlomas darbo užmokestis – pastoviosios dalies koeficientas  nuo 7,4 iki 7,7 atsižvelgiant į profesinę darbo patirtį.

Jūsų gyvenimo aprašymo laukiame iki 2018 m. spalio 26 d. elektroniniu paštu personalas@uzt.lt.

Išsamesnę informaciją apie siūlomas pareigas rasite čia