Šiaulių klientų aptarnavimo departamento vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)

Šiaulių klientų aptarnavimo departamento komandą ir kviečia prisijungti vyriausiąjį specialistą (pakaitinį valstybės tarnautoją) (darbo vieta – Trakų g. 39, Šiauliai arba S. Daukanto g. 64, Telšiai).

Kas yra Užimtumo tarnyba?

Spalį Lietuvos darbo birža su dešimt teritorinių darbo biržų tapo vienu juridiniu vienetu – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimtumo tarnybos tikslas – didinti darbo ieškančių asmenų gebėjimus siekiant tvaraus užimtumo ir padėti darbdaviams rasti tinkamus darbuotojus.

Jūsų atsakomybės:

 • koordinuoti paramos darbo vietoms steigti priemonių (darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo, savarankiško užimtumo rėmimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo) įgyvendinimą Departamento aptarnaujamoje teritorijoje atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių principą;
 • koordinuoti priemonių (darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo, savarankiško užimtumo rėmimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo) įgyvendinimo sutarčių sudarymą, administravimą;
 • vykdyti priemonių (darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo, savarankiško užimtumo rėmimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo) įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo stebėseną, kontrolę ir efektyvumo vertinimą;
 •  koordinuoti valstybės pagalbos teikimą Departamento aptarnaujamoje teritorijoje veikiančioms socialinėms įmonėms.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • turite ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį užimtumo politikos įgyvendinimo srityje;
 • išmanote Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo rėmimą, nedarbo socialinį draudimą,  profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą, iš Europos Sąjungos fondų finansuojamų projektų veiklų įgyvendinimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykių reguliavimą, dokumentų rengimą ir dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
 • išmanote valstybės užimtumo rėmimo sistemą, jos tikslus ir uždavinius, esate gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo rinkos ir užimtumo politika; išmanote Europos Sąjungos programų, fondų teikiamų galimybių panaudojimą, teisės aktų rengimo tvarką, pokyčių valdymą, strateginį planavimą, sugebate analizuoti ekonominius ir socialinius pokyčius šalyje, prognozuoti jų įtaką darbo rinkai;
 • mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimo būdus ir metodus;
 • mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Siūlome:

 • patirtį vienoje didžiausių, veikiančių visoje šalyje organizacijų;
 • profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • draugišką ir profesionalią komandą.

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2019 m. rugpjūčio 28 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį).

Daugiau informacijos rasite čia:http://portalas.vtd.lt/lt/vyriausiasis-specialistas-pareigines-algos-koeficientas-71-322;8638.html