Šiaulių klientų aptarnavimo departamento vyriausiasis specialistas (darbo vieta – Šiauliai) (pareiginės algos koeficientas 7,1)

Jūsų atsakomybės: 

 • apdoroti su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoti su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą;
 • priimti ir aptarnauti asmenis arba prireikus koordinuoti asmenų priėmimą ir aptarnavimą;
 • rengti ir teikti informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoti viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą;
 • organizuoti viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoti viešųjų paslaugų teikimo administravimo organizavimą;
 • rengti ir teikti pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais;
 • nagrinėti prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoti prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengti sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoti  sprendimų ir atsakymų rengimą;
 • vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus;
 • pagal kompetenciją telefonu teikti  asmenims informaciją ir konsultacijas, susijusias su užsieniečių iš trečiųjų šalių įdarbinimu;
 • paskirstyti bendrąją el. pašto dėžutę gautus darbdavių pateiktus prašymus ir prie jų pridėtus dokumentus (toliau – Prašymai) dėl leidimų dirbti užsieniečiams išdavimo/pratęsimo, dėl leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo/pratęsimo, dėl sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo juos nagrinėjantiems specialistams;
 • registruoti ir nustatyta tvarka nagrinėti ir vertinti Prašymų atitikimą teisės aktų reikalavimams, tikrinti darbdavių, užsieniečių atitikimą teisės aktuose nustatytoms sąlygoms ir darbdavio užregistruotos laisvos darbo vietos ir jos užpildymo duomenis, vertinti išduotas rekomendacijas įsidarbinti;
 • parengti darbdaviui pažymą apie Prašymo gavimą, ją užregistruoti ir išsiųsti darbdaviui el. paštu;
 • susirašinėti su kitomis institucijomis (jei yra abejonių dėl darbdavio veiklos, dėl galiojančių nuobaudų, dėl užsieniečio kvalifikacijos ir darbo patirties, taip pat kilus įtarimui, kad su Prašymu pateiktas (-i) dokumentas (-ai) yra suklastotas (-i)), prireikus, stabdyti Prašymų nagrinėjimo terminą, iki bus gauta reikalinga informacija;
 • parengti nustatytos formos Išvadą su siūlymu dėl atitinkamo sprendimo priėmimo pagal darbdavio pateiktą Prašymą, ją registruoti ir teikti klientų aptarnavimo departamento koordinatoriui.

Mes tikimės, kad Jūs: 

 • turite aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją:
 • studijų kryptis – socialinis darbas (arba); viešasis administravimas (arba); vadyba (arba); verslas;

arba:

 • turite  aukštąjį universitetinį išsilavinimą  – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • turite darbo patirties  – 1 metų užimtumo rėmimo politikos srityje.

Numatomas darbo užmokestis – 1256,7  Eur neatskaičius mokesčių. 

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki  2021 m. rugsėjo 21 d. per Valstybės tarnybos   departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį):  https://portalas.vtd.lt/lt/siauliu-klientu-aptarnavimo-departamento-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;46148.html