PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Šiaulių klientų aptarnavimo departamento vyriausiasis specialistas

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos formuoja Šiaulių klientų aptarnavimo departamento komandą ir kviečia prisijungti vyriausiąjį specialistą (darbo vieta – Trakų g. 39, Šiauliai arba S. Daukanto g. 64, Telšiai).

Kas yra Užimtumo tarnyba?

Spalį Lietuvos darbo birža su dešimt teritorinių darbo biržų tapo vienu juridiniu vienetu – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimtumo tarnybos tikslas – didinti darbo ieškančių asmenų gebėjimus siekiant tvaraus užimtumo ir padėti darbdaviams rasti tinkamus darbuotojus.

Jūsų atsakomybės:

 • koordinuoti Šiaulių klientų aptarnavimo departamentui (toliau – Departamentas) pavaldžių klientų aptarnavimo skyrių (toliau – Skyriai) veiklą, stebėti, analizuoti ir vertinti jų veiklos rezultatus, priemonių kokybę ir efektyvumą, įgyvendinant teisės aktuose nustatytas aktyvios darbo rinkos politikos priemones, profesinės reabilitacijos programas (toliau – Priemonės) Departamento aptarnaujamoje teritorijoje;
 • vykdyti priskirtų Europos socialinių fondų projektų stebėseną ir kontroliuoti rodiklių pasiekimą;
 • teikti metodinę pagalbą Departamento Skyriams Priemonių įgyvendinimo klausimais savo kompetencijos ribose.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turite ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį;
 • žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo rėmimą, nedarbo socialinį draudimą, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą, iš Europos Sąjungos fondų finansuojamų projektų veiklų įgyvendinimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykių reguliavimą, dokumentų rengimą ir dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
 • mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimo būdus ir metodus;
 • mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Siūlome:

 • patirtį vienoje didžiausių, veikiančių visoje šalyje organizacijų;
 • profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • draugišką ir profesionalią komandą.

Numatomas darbo užmokestis – 1230 Eur neatskaičius mokesčių.

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2019 m. birželio 18 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį). Daugiau informacijos: http://portalas.vtd.lt/lt/siauliu-klientu-aptarnavimo-departamentas-vyriausiasis-specialistas-pareigines-algos-koeficientas-71-darbo-vieta-traku-g-39-siauliai-arba-sdaukanto-g-64-telsiai-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;39295.html

Close Menu