Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos formuoja Šiaulių klientų aptarnavimo departamento komandą ir kviečia prisijungti vyriausiąjį specialistą (darbo vieta – Trakų g. 39, Šiauliai/S. Daukanto g. 64, Telšiai/Taikos g.1, Akmenė/Žemaitės g.24, Kelmė/Livonijos g.19a, Joniškis/A. Povyliaus g.2, Radviliškis/Vytauto g. 94, Pakruojis/Tiesos g. 9, Raseiniai/Ventos g. 27, Mažeikiai/J. Basanavičiaus g. 18, Kėdainiai).

Kas yra Užimtumo tarnyba?

Spalį Lietuvos darbo birža su dešimt teritorinių darbo biržų tapo vienu juridiniu vienetu – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimtumo tarnybos tikslas – didinti darbo ieškančių asmenų gebėjimus siekiant tvaraus užimtumo ir padėti darbdaviams rasti tinkamus darbuotojus.

Jūsų atsakomybės:

 • koordinuoti ir užtikrinti darbo rinkos paslaugų (profesinės karjeros planavimo ir psichologinio konsultavimo) teikimą Departamentui pavaldžiuose klientų aptarnavimo skyriuose.
 • organizuoti ir vykdyti darbo rinkos paslaugų (profesinės karjeros planavimo ir psichologinio konsultavimo) teikimo darbo ieškantiems asmenims stebėseną.
 • ugdyti ieškančių darbo asmens gebėjimus racionaliai priimti profesinį sprendimą, padedant spręsti emocinio, asmeninio ir tarpasmeninio pobūdžio problemas, sudarančias kliūtis jų užimtumui.
 • organizuoti psichologinio konsultavimo priemonių Skyriuose įdiegimą bei teikti pasiūlymus dėl naujų konsultavimo metodų diegimo ir taikymo.
 • pagal poreikį dalyvauti darbuotojų atrankose į skelbiamas laisvas darbo vietas ir taikyti atrankos metodus – interviu, asmenybės savybių įvertinimo testus, praktines užduotis ir kt.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą Socialinių mokslų studijų srities psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinius laipsnius arba psichologo kvalifikaciją (specialybę), įgytą baigus studijas pagal vienos pakopos aukštojo mokslo programas.
 • turite ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį, teikiant psichologinį konsultavimą.
 • žinote Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai.
 • mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus.
 • mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus.
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.
 • turite B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Siūlome:

 • patirtį vienoje didžiausių, veikiančių visoje šalyje organizacijų;
 • profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • draugišką ir profesionalią komandą.

Numatomas darbo užmokestis –1280 Eur neatskaičius mokesčių.

Dokumentai priimami elektroniniu paštu: personalas@uzt.lt iki 2019 m. rugsėjo 3 d.