Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Telšių skyriaus vyriausiasis specialistas darbo vieta – S. Daukanto g. 64, Telšiai. (pagal terminuotą darbo sutartį)

Jūsų atsakomybės: registruoti darbo ieškančius asmenis, suvesti jų duomenis į Užimtumo tarnybos valdomą informacinę sistemą;  teikti įsidarbinimo galimybių vertinimo paslaugas darbo ieškantiems asmenims pagal Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintus kriterijus;  teikti informavimo ir konsultavimo paslaugas darbo ieškantiems asmenims apie darbo rinkos paslaugas ir užimtumo rėmimo priemones bei dalyvavimo jose sąlygas, įsidarbinimo ir profesijos įsigijimo ar persikvalifikavimo, bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atkūrimo ir panaikinimo, registracijos Užimtumo tarnyboje nutraukimo sąlygų klausimais;   taikyti „atvejo“ vadybos principą ir  … Tęskite Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Telšių skyriaus vyriausiasis specialistas darbo vieta – S. Daukanto g. 64, Telšiai. (pagal terminuotą darbo sutartį) skaitymą