PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Telšių skyriaus vyriausiasis specialistas darbo vieta – S. Daukanto g. 64, Telšiai. (pagal terminuotą darbo sutartį)

Jūsų atsakomybės:

 • registruoti darbo ieškančius asmenis, suvesti jų duomenis į Užimtumo tarnybos valdomą informacinę sistemą; 
 • teikti įsidarbinimo galimybių vertinimo paslaugas darbo ieškantiems asmenims pagal Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintus kriterijus; 
 • teikti informavimo ir konsultavimo paslaugas darbo ieškantiems asmenims apie darbo rinkos paslaugas ir užimtumo rėmimo priemones bei dalyvavimo jose sąlygas, įsidarbinimo ir profesijos įsigijimo ar persikvalifikavimo, bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atkūrimo ir panaikinimo, registracijos Užimtumo tarnyboje nutraukimo sąlygų klausimais;  
 • taikyti „atvejo“ vadybos principą ir  kartu su  darbo ieškančiu asmeniu parengti individualų užimtumo veiklos planą, numatyti tikslus ir uždavinius, apibrėžti galutinius veiksmus ir siekimus, kurie padėtų išspręsti nedarbo problemą; 
 • atsižvelgiant į darbinės veiklos efektyvumo įvertinimą, rinkti duomenis apie darbo ieškančio asmens pasitenkinimą veikla ir jo pastangas, požiūrį į individualų veiklos planą; 
 • taikant stebėjimo metodą, stebėti darbo ieškančio asmens susidomėjimą veikla, savijautą, naujų socialinės bei darbinės veiklos įgūdžių atsiradimą ir jau turimų išsaugojimą bei numatyti jų panaudojimo galimybes; 
 • teikti profesinio konsultavimo paslaugą, skirtą darbo ieškančio asmens profesiniam apsisprendimui, padėti darbo ieškantiems asmenims, išskyrus darbo ieškančius asmenims, turinčius proto ir psichikos negalią, įvertinti savo gebėjimus ir asmenines savybes renkantis tam tikrą profesiją ar persikvalifikuojant, taip pat motyvuoti juos mokytis, dirbti ar dalyvauti Užimtumo tarnybos organizuojamose priemonėse; 
 • siūlyti darbo ieškantiems asmenims, turintiems proto ir psichikos negalią, kreiptis į  specialios kvalifikacijos specialistus, siekiant įvertinti gebėjimus ir asmenines savybes renkantis tam tikrą profesiją ar persikvalifikuojant bei padėti apsispręsti planuojant profesinę karjerą ir pasirenkant  įgyvendinamus užimtumo tikslus; 
 • motyvuoti, siekiant nusistatyti prioritetus grįžti į darbo rinką ar dalyvauti joje, taikyti motyvavimo stiprinimo ir palaikymo priemones, esant poreikiui, siūlyti kreiptis į specialios kvalifikacijos specialistą, kuris padėtų apsispręsti planuojant profesinę karjerą ir pasirenkant  įgyvendinamus užimtumo tikslus.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį išsilavinimą;  
 • žinote Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;  
 • mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus; 
 • mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus; 
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

 Siūlome:

 • patirtį vienoje didžiausių, veikiančių visoje šalyje organizacijų;
 • profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • draugišką ir profesionalią komandą.

Darbas pagal terminuotą darbo sutartį (ekstremalios situacijos ar karantino laikotarpiui).

Jūsų gyvenimo aprašymo laukiame iki 2020 m. gegužės 29 d. elektroniniu paštu personalas@uzt.lt.  

Close Menu