Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos formuoja Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Telšių jaunimo užimtumo skyriaus komandą ir kviečia prisijungti vyriausiąjį specialistą (darbo vieta – Tiesos g.9, Raseiniai).

Kas yra Užimtumo tarnyba?

Spalį Lietuvos darbo birža su dešimt teritorinių darbo biržų tapo vienu juridiniu vienetu – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimtumo tarnybos tikslas – didinti darbo ieškančių asmenų gebėjimus siekiant tvaraus užimtumo ir padėti darbdaviams rasti tinkamus darbuotojus.

Jūsų atsakomybės:

 • teikti bendrojo, profesinio konsultavimo paslaugas jauniems asmenims individualiai, grupėmis, tiesiogiai ar nuotoliniu būdu;
 • organizuoti užsiėmimus, mokymus, atvirų durų dienas, informacines akcijas ir kitus renginius tikslinėms jaunų asmenų grupėms, jaunų asmenų tėvams;
 • organizuoti susitikimus, diskusijas su darbdaviais, jaunimo organizacijomis, mokymo įstaigomis, socialiniais partneriais;
 • prisidėti prie sklandaus jaunų asmenų perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką, skatinti jaunų asmenų savarankiškumą ir įgalinimą kompetencijai ir sėkmei darbo rinkoje.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį išsilavinimą;
 • išmanote Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigos veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą ir gebate juos taikyti praktiškai;
 • mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimo būdus ir metodus;
 • mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu rengti oficialius dokumentus;
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Siūlome:

 • patirtį vienoje didžiausių, veikiančių visoje šalyje organizacijų;
 • profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • draugišką ir profesionalią komandą;

Darbo užmokestis – 880,00 Eur neatskaičius mokesčių.

Jūsų gyvenimo aprašymo laukiame iki 2019 m. rugsėjo 3 d. elektroniniu paštu personalas@uzt.lt.  

Daugiau informacijos rasite čia