PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Telšių jaunimo užimtumo skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas), (darbo vieta Žemaitės g. 24, Kelmė)

Jūsų atsakomybės:

 • registruoti darbo ieškančius asmenis;
 • teikti informavimo ir konsultavimo paslaugas darbo ieškantiems asmenims;
 • teikti tarpininkavimo įdarbinimo paslaugas;
 • vykdyti bedarbių individualios užimtumo veiklos planavimą;
 • parinkti aktyvios darbo rinkos politikos priemonių dalyvius;
 • motyvuoti ir mokyti darbo ieškančius asmenis naudotis Užimtumo tarnybos teikiamomis elektroninėmis paslaugomis ir kitais savarankiškos darbo paieškos būdais bei metodais, orientuoti profesijos įsigijimui, keitimui ir/ar darbo vietos sau steigimui.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turite ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį;
 • išmanote Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigos veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą ir gebate juos taikyti praktiškai;
 • mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimo būdus ir metodus;
 • mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Numatomas darbo užmokestis -1228 Eur neatskaičius mokesčių

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2019 m. lapkričio 27 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį).

Išsamesnę informaciją apie siūlomas pareigas rasite: http://portalas.vtd.lt/lt/siauliu-klientu-aptarnavimo-departamento-telsiu-jaunimo-uzimtumo-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-darbo-vieta-kelme-pareigines-algos-koeficientas-71-322;8830.html

Close Menu