Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Telšių jaunimo užimtumo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Naujojoje Akmenėje) (pareiginės algos koeficientas nuo 5,2 iki 7)

Jūsų atsakomybės: 

 • teikti informavimo apie užimtumo rėmimo priemones ir darbo rinkos paslaugas bei profesinio informavimo paslaugas jauniems asmenims individualiai, grupėms, tiesiogiai ar nuotoliniu būdu;
 • teikti bendrojo, profesinio konsultavimo paslaugas jauniems asmenims individualiai, grupėmis, tiesiogiai ar nuotoliniu būdu, organizuoti psichologinio konsultavimo paslaugų teikimą;
 • teikti informavimo paslaugas darbdaviams apie įregistruotus sezoninio darbo ieškančius moksleivius (nuo 14 metų) ir studentus (iki 29 metų), jų kvalifikaciją ir kompetencijas;
 • padėti jauniems asmenims parengti ir paskelbti gyvenimo aprašymus pagal vieningą gyvenimo aprašymo formą (Europass CV) ir kitus darbo paieškai reikalingus dokumentus, pasirengti darbo pokalbiui;
 • organizuoti užsiėmimus, mokymus, atvirų durų dienas, informacines akcijas ir kitus renginius tikslinėms jaunų asmenų grupėms, jaunų asmenų tėvams, vykdyti renginių stebėseną;
 • vykdyti darbo ieškančių jaunų asmenų paieškas ir atrankas pagal darbdavių pageidavimus;
 • organizuoti susitikimus, diskusijas su darbdaviais, jaunimo nevyriausybinėmis organizacijomis, mokymo įstaigomis, socialiniais partneriais;
 • rengti ir aktualizuoti medžiagą mokymams ir kitiems renginiams, dalomąją medžiagą, lankstinukus;
 • vykdyti darbo ieškančių asmenų pranešimų, prašymų, skundų ir kitų dokumentų priėmimą, jų registravimą Užimtumo tarnybos dokumentų valdymo sistemoje bei jų nagrinėjimą ir atsakymų į juos rengimą pagal savo kompetenciją;
 • vykdyti Skyriaus dokumentų registravimą ir tvarkymą;

Mes tikimės, kad Jūs: 

 • Turite aukštąjį išsilavinimą;
 • žinote Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebate juos taikyti praktiškai;
 • mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus.

Numatomas darbo užmokestis – nuo 941  Eur, neatskaičius mokesčių. 

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2022 m. vasario 1  d. per Valstybės tarnybos   departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį): https://portalas.vtd.lt/lt/telsiu-jaunimo-uzimtumo-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-pareigines-algos-koeficientas-bandomuoju-laikotarpiu-nuo-52-iki-55-po-bandomojo-laikotarpio-nuo-67-iki-7-322;764580.html