PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Šiaulių miesto 2-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)

 

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos formuoja Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Šiaulių miesto 2-ojo skyriaus komandą ir kviečia prisijungti vyriausiąjį specialistą (pakaitinį valstybės tarnautoją) (darbo vieta – Tilžės g. 152, Šiauliai).

 

Kas yra Užimtumo tarnyba?

 

Spalį Lietuvos darbo birža su dešimt teritorinių darbo biržų tapo vienu juridiniu vienetu – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimtumo tarnybos tikslas – didinti darbo ieškančių asmenų gebėjimus siekiant tvaraus užimtumo ir padėti darbdaviams rasti tinkamus darbuotojus.

 

Jūsų atsakomybės:

 

 • bendrauti su aptarnaujamos teritorijos darbdaviais, identifikuoti bei analizuoti jų poreikius;

 •  vykdyti laisvų darbo vietų registravimą, prižiūrėti ir koordinuoti tarpininkavimo įdarbinant veiklas, įgyvendinant teisės aktuose nustatytas aktyvios darbo rinkos politikos, užimtumo rėmimo ir kitas užimtumo priemones, remiančias užimtumą bei teisės į darbą įgyvendinimą, atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių principą, užtikrinant nustatytų užduočių ir veiklos rodiklių įgyvendinimą.

 

Mes tikimės, kad Jūs:

 

 • turite aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

 • turite ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį personalo atrankos srityje;

 • Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, socialinių įmonių veiklą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų rengimą ir dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai

 • mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimo būdus ir metodus;

 • mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;

 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

 

Siūlome:

 

 • patirtį vienoje didžiausių, veikiančių visoje šalyje organizacijų;

 • profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;

 • draugišką ir profesionalią komandą.

 

 

 

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2019 m. sausio 25 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį).

 

Daugiau informacijos rasite čia

 

Close Menu