PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Šiaulių miesto 1-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta: Tilžės g. 152, Šiauliai)

Jūsų atsakomybės:

  • registruoti darbo ieškančius asmenis;
  • teikti informavimo ir konsultavimo paslaugas darbo ieškantiems asmenims;
  • teikti tarpininkavimo įdarbinimo paslaugas;
  • vykdyti bedarbių individualios užimtumo veiklos planavimą;
  • parinkti aktyvios darbo rinkos politikos priemonių dalyvius;
  • siūlo darbo ieškantiems asmenims, turintiems proto ir psichikos negalią, kreiptis į  specialios kvalifikacijos specialistus, siekiant įvertinti gebėjimus ir asmenines savybes renkantis tam tikrą profesiją ar persikvalifikuojant bei padedant apsispręsti planuojant profesinę karjerą ir pasirenkant  įgyvendinamus užimtumo tikslus.

Mes tikimės, kad Jūs:

· turite aukštąjį universitetinį socialinių mokslų krypčių grupės išsilavinimą;

· turite ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį klientų aptarnavimo srityje;

· žinote Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą;

· mokate valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją

· turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Numatomas darbo užmokestis – 1288 Eur neatskaičius mokesčių

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2019 m. spalio 22 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį).

Daugiau informacijos rasite čia: http://portalas.vtd.lt/lt/siauliu-miesto-1-ojo-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-pareigines-algos-koeficientas-71-darbo-vieta-tilzes-g-152-siauliai-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;40266.html

Close Menu