PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Radviliškio skyriaus vedėjas (darbo vieta – A. Povyliaus g. 2, Radviliškis)

Jūsų atsakomybės:

  • organizuoti ir koordinuoti skyriaus darbą;
  • užtikrinti numatytų veiklų įgyvendinimą, darbo rinkos paslaugų teikimą, aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių organizavimą;
  • bendradarbiauti su teritorijos savivaldybėmis, bendruomenių atstovais bei kitais darbo rinkos partneriais sprendžiant užimtumo problemas.

Mes tikimės, kad Jūs:

· turite aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

· turite ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį;

· žinote Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebate juos taikyti praktiškai;

· mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;

· mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;

· turite kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Numatomas darbo užmokestis – 1436 Eur neatskaičius mokesčių

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2019 m. lapkričio 27 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį).

Daugiau informacijos rasite čia: http://portalas.vtd.lt/lt/radviliskio-skyrius-skyriaus-vedejas-pareigines-algos-koeficientas-83-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;40695.html

Close Menu