Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Pakruojo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta – Pakruojis) (pareiginės algos koeficientas – 7,1)

Jūsų atsakomybės: 

  • Nagrinėti prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoti prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengti sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoti sprendimų ir atsakymų rengimą;
  • apdoroti su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoti su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą;
  • rengti ir teikti informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoti informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą;
  • bendradarbiauti su darbdaviais, identifikuoti bei analizuoti jų poreikius ir vykdyti Užimtumo tarnybos paslaugų darbdaviams rinkodarą;
  • teikti laisvų darbo vietų registravimo ir tarpininkavimo įdarbinant paslaugas darbdaviams, vadovaujantis darbo rinkos paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais;
  • organizuoti aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimą, vadovaujantis aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimą reglamentuojančiais teisės aktais.

Mes tikimės, kad Jūs: 

  • Turite  aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija: studijų kryptis – socialinis darbas (arba); viešasis administravimas (arba); psichologija (arba); žmonių išteklių vadyba;

      arba:

  • turite aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
  • turite darbo patirties  – 1 metų klientų aptarnavimo srityje.

Numatomas darbo užmokestis – 1256,7 Eur, neatskaičius mokesčių.  Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki  2021 m. rugsėjo 30 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį):  https://portalas.vtd.lt/lt/pakruojo-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-pdsdarbo-vieta-pakruojisdarbo-uzmokestis-pareigines-algos-koeficiento-dydis71-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;46274.html