Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Kelmės skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas) (darbo vieta – Kelmė) (pareiginės algos koeficientas – 7,1)

Jūsų atsakomybės: 

  • Nagrinėti prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoti prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengti sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoti sprendimų ir atsakymų rengimą;
  • priimti ir aptarnauti asmenis arba prireikus koordinuoti asmenų priėmimą ir aptarnavimą;
  • rengti ir teikti informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoti viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą;
  • nagrinėti prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoti prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengti sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoti sprendimų ir atsakymų rengimą;
  • teikti darbo rinkos paslaugas darbo ieškantiems asmenims Užimtumo tarnyboje arba, esant poreikiui, pas darbdavį, vadovaujantis darbo rinkos paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais;
  • vertinti savo suteiktų darbo  rinkos paslaugų darbo ieškantiems asmenims veiksmingumą, nustatyti papildomų paslaugų poreikį, prireikus organizuoti papildomų paslaugų įgyvendinimą;
  • rengti ir teikti pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

Mes tikimės, kad Jūs: 

  • Turite  aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją: studijų kryptis – socialinis darbas (arba); viešasis administravimas (arba); psichologija (arba); žmonių išteklių vadyba;

           arba:

  • turite  aukštąjį universitetinį išsilavinimą  arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
  • turite darbo patirties  – 1 metų – klientų aptarnavimo srityje.

Numatomas darbo užmokestis – 1256,7 Eur, neatskaičius mokesčių.     

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki  2021 m. rugsėjo 23 d. per Valstybės tarnybos    departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį):  https://portalas.vtd.lt/lt/kelmes-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-322;10113.html