Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos formuoja Akmenės skyriaus komandą ir kviečia prisijungti vyriausiąjį specialistą (Taikos g. 1, Naujoji Akmenė).

Kas yra Užimtumo tarnyba?

Spalį Lietuvos darbo birža su dešimt teritorinių darbo biržų tapo vienu juridiniu vienetu – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimtumo tarnybos tikslas – didinti darbo ieškančių asmenų gebėjimus siekiant tvaraus užimtumo ir padėti darbdaviams rasti tinkamus darbuotojus.

Jūsų atsakomybės:

  • organizuoti ir įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos priemones.

Mes tikimės, kad Jūs:

  • turite aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  • turite ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį;
  • žinote Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebate juos taikyti praktiškai;
  • mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
  • mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;
  • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Siūlome:

  • patirtį vienoje didžiausių, veikiančių visoje šalyje organizacijų;
  • profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
  • draugišką ir profesionalią komandą.

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2018 m. lapkričio 19 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį).

Daugiau informacijos: http://portalas.vtd.lt/lt/akmenes-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;37372.html