Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Akmenės skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta: Taikos g. 1, Naujoji Akmenė)

Jūsų atsakomybės:  organizuoti ir įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos priemones, profesinės reabilitacijos programas, valstybės pagalbos teikimą Departamento aptarnaujamoje teritorijoje veikiančiose socialinėse įmonėse dirbantiems asmenims, subsidijų už karo prievolininkus mokėjimo administravimą, iš Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų finansuojamų projektų veiklas (toliau – Priemonės), užtikrinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo ir kitų užimtumą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, … Tęskite Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Akmenės skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta: Taikos g. 1, Naujoji Akmenė) skaitymą