PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Savarankiškai dirbantiems asmenims: kaip gauti subsidiją karantino laikotarpiu? (atnaujinta 05-11)

Savarankiškai dirbantiems asmenims: kaip gauti subsidiją karantino laikotarpiu?

Ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu valstybė teikia paramą savarankiškai dirbantiems asmenims. Prašymus išmokai gauti Užimtumo tarnybai savarankiškai dirbantieji galės teikti nuo balandžio 5 d. Kviečiame susipažinti su prašymų teikimo tvarka.

Kas turi teisę gauti išmoką?

Teisę gauti išmoką turi savarankiškai dirbantys asmenys, apibrėžti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje:

 • individualių įmonių savininkai;
 • mažųjų bendrijų nariai;
 • tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai;
 • asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai, verslo liudijimus turintys asmenys ir kiti asmenys);
 • fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra lygus 4 ekonominio dydžio vienetams arba didesnis;
 • šeimynos dalyviai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme;
 • asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis arba pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos;
 • verslo liudijimus turintys asmenys.

Savarankiškai dirbantys asmenys turi atitikti visas Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 5(1) str. 1 d. nurodytas sąlygas:  

1) jų vykdoma savarankiška veikla buvo registruota ne trumpesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį per 12 mėnesių ir nebuvo išregistruota iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino paskelbimo dienos;

2) jeigu dirba, jam priskaičiuotas darbo užmokestis pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintus teisinius santykius yra ne didesnis už Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą minimaliąją mėnesinę algą;

3) juridinio asmens atveju – neturi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statuso.

Vienam savarankiškai dirbančiam asmeniui skiriama ir mokama viena išmoka, nepriklausomai nuo jo vykdomų savarankiškų veiklų skaičiaus.

Išmoka pasinaudoti galės ir nuo socialinio draudimo įmokų atleisti asmenys: pensininkai, neįgalieji, pirmą kartą pradėję veiklą.

2020 m. gegužės 8 d. įsigaliojus Užimtumo įstatymo pakeitimui, prasiplėtė galinčių gauti 257 eurų išmoką asmenų ratas.

Ką daryti savarankiškai dirbantiems, turintiems ir darbo sutartį?

Jeigu savarankiškai dirbantis asmuo jau buvo kreipęsis į Užimtumo tarnybą dėl išmokos, bet jos negavo, nes turėjo darbo sutartį, pasikeitus įstatymui jam nieko nereikia  daryti – atmesti prašymai bus peržiūrimi iš naujo.

Jei dar nesikreipė, kreiptis reikėtų bendra tvarka.

Kur ir kaip kreiptis dėl išmokos skyrimo?

Dėl išmokos skyrimo reikia kreiptis į Užimtumo tarnybą pateikiant užpildytą nustatytos formos prašymą dėl išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui skyrimo. Prašymas Užimtumo tarnybai gali būti pateiktas šiais būdais:

 1. Iki prašymo pateikimo dienos Užimtumo tarnyboje neregistruotas savarankiškai dirbantis asmuo prašymą gali pateikti elektroniniu būdu, naudodamasis Užimtumo tarnybos interneto svetainėje prieinama elektronine paslauga „Registracija Užimtumo tarnyboje“ pasirenkant aktyvią nuorodą Registruotis Užimtumo tarnyboje.

Jūs turite jungtis per išorinį Užimtumo tarnybos portalą,  pasirinkti   „Registruotis per Elektroninių valdžios vartų portalą“.

Patvirtinę savo teikiamus duomenis turėsite pažymėti apsilankymo laiką, kurį pasirinkus bus paskirtas atsakingas specialistas. Jei bus neatitikimų pateiktoje informacijoje, su jumis bus susisiekta. Atvykti į Užimtumo tarnybą nereikės.

Pagalba:
– Išankstinė registracija savarankiškai dirbantiems asmenims.

 1. Iki prašymo pateikimo dienos Užimtumo tarnyboje registruotas savarankiškai dirbantis asmuo prašymą gali pateikti prieš tai susisiekęs su savo specialistu, kuris suteiks informaciją, kaip pateikti prašymą. Prašymus bus galima pateikti:
 • iš savo darbo ieškančio asmens registracijos kortelėje nurodyto elektroninio pašto, siunčiant užpildytą prašymą į Užimtumo tarnybos skyrių, vykdantį klientų aptarnavimo funkcijas, kuriame asmuo yra registruotas;
 • paštu siunčiant užpildytą ir pasirašytą prašymą į Užimtumo tarnybos skyrių, vykdantį klientų aptarnavimo funkcijas, kuriame asmuo yra registruotas.

Klientų aptarnavimo skyrių kontaktus rasite čia.       

Prašymas skirti išmoką savarankiškai dirbančiam asmeniui gali būti pateiktas tik vieną kartą.

Kada ir kokio dydžio išmoka skiriama?

Išmoka paskiriama per 3 darbo dienas nuo duomenų ar dokumentų, patvirtinančių asmens atitiktį šio straipsnio 1 dalyje nurodytai (nurodytoms) sąlygai (sąlygoms), gavimo Užimtumo tarnyboje dienos.

Išmokos savarankiškai dirbantiems asmenims dydis yra lygus vienam einamųjų metų minimalių vartojimo poreikių dydžiui – 257 Eur. Jei Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino terminas yra trumpesnis nei kalendorinis mėnuo, už tą mėnesį mokamos išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui dydis proporcingai mažinamas.

Kas skiria ir kas moka išmoką?

Sprendimą dėl išmokos skyrimo priima Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas, moka – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ar jos paskirta Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaiga.

Išmoka gali būti išieškoma nustačius, kad buvo išmokėta neteisėtai, nes kreipdamasis dėl išmokų, asmuo pateikė neteisingus duomenis, reikalingus išmokoms skirti. Išieškojimo procedūras atlieka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba.

Kada išmokos mokėjimas nutraukiamas?

Išmokos mokėjimas nutraukiamas per 1 darbo dieną atsiradus bent vienam iš šių pagrindų:

1) po Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremaliosios situacijos ar karantino atšaukimo arba bent vieno iš jų paskelbimo termino suėjimo praėjo 2 mėnesiai;

2) asmuo nebeatitinka bent vienos iš Užimtumo įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų išmokai savarankiškai dirbančiam asmeniui skirti ir mokėti.

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI DĖL IŠMOKŲ SAVARANKIŠKAI DIRBANTIEMS ASMENIMS

Kur autoriui, sportininkui ar atlikėjui pasitikrinti, ar yra apskaičiuotos įmokos nuo 3 MMA?

Savo draudžiamąsias pajamas, nuo kurių buvo apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos galite pasitikrinti www.sodra.lt asmeninėje paskyroje „Gyventojui“, suformavę suvestinę REP.04 „Informacija apie valstybinį socialinį draudimą“. Suvestinę formuokite laikotarpiui nuo 2019-03-06 iki 2020-03-16.           

Esu skolingas valstybinio socialinio draudimo (VSD) ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų, ar man bus mokama 257 eurų išmoka?

Turimi įsiskolinimai Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui nebus vertinami. Išmoka priklausys, jeigu:

• savarankiška veikla buvo registruota ne trumpesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį per 12 mėnesių ir nebuvo išregistruota iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino paskelbimo dienos;
jeigu dirba, jam priskaičiuotas darbo užmokestis pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintus teisinius santykius yra ne didesnis už Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą minimaliąją mėnesinę algą;
• savarankiška veikla neturi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statuso.

Dirbu pagal autorinę sutartį (esu sportininkas, atlikėjas). Ar man bus mokama 257 eurų išmoka? 

Išmoka priklausys, jeigu:

 • yra pateikti 13-SD pranešimai ir sumokėtos socialinio draudimo įmokos nuo ne mažesnės nei 3 minimalių mėnesinių algų (MMA) dydžio sumos.

Ar savarankiškai dirbantiems asmenims išmokėti 257 eurai bus įtraukti į draudžiamąsias pajamas skaičiuojant nepensines/pensines išmokas, ar skaičiuosis stažas?

Išmoka savarankiškai dirbančiam asmeniui į draudžiamąsias pajamas nebus įtraukta, ji neturės įtakos jokioms mokamoms pensinėms/nepensinėms išmokoms.

Ar paskirta 257 eurų išmoka turės įtakos nedarbo išmokos dydžiui?

Išmoka savarankiškai dirbančiam asmeniui į draudžiamąsias pajamas nebus įtraukta.

Ar galima gauti nedarbo išmoką ir 257 eurų išmoką savarankiškai dirbančiam asmeniui?

Ši išmoka neturi įtakos nedarbo socialinio draudimo išmokai, todėl asmuo gali gauti tiek nedarbo socialinio draudimo, tiek savarankiškai dirbančiam asmeniui skirtas išmokas.

Iki kada Užimtumo tarnybai turiu pateikti prašymą dėl išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui skyrimo?

Savarankiškai dirbantys asmenys prašymus dėl fiksuotos 257 eurų išmokos gali teikti visą ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpį ir du mėnesius po jo.

Ką daryti verslo liudijimą įsigijusiems gyventojams, kurių veikla karantino metu yra apribota?

Jei gyventojas vykdė veiklą įsigijęs verslo liudijimą (VL), o ji šiuo metu yra ribojama, gyventojas pats turėtų įsivertinti, ar karantino metu galės vykdyti šią veiklą, nepažeisdamas karantino sąlygų, pavyzdžiui, nuotoliniu ar kitu būdu. Visgi, jei veiklos dėl karantino apribojimų gyventojas nebegalės vykdyti, nutraukęs verslo liudijimą, jis gali mokesčio permoką susigrąžinti, arba ji galės būti įskaitoma kitam verslo liudijimui, kai tik veikla vėl bus galima verstis.

Norint nutraukti VL e. būdu, reikia prisijungti prie Mano VMI ir pateikti prašymą. Svarbu pažymėti, kad veiklos nuo kovo 16 d. nevykdantiems VL savininkams suteikiama galimybė veiklą nutraukti ir atgaline data. Tokiu atveju asmenims reikia skambinti į Mokesčių informacijos centrą telefonu 1882 / +370 5 260 5060 arba pateikti elektroninį paklausimą per Mano VMI, kur konsultantai užregistruos prašymą nutraukti VL nuo kovo 16 d.

Ką daryti individualią veiklą pagal pažymą įregistravusiems gyventojams, kurių veikla karantino metu yra apribota?

Jei gyventojas vykdė veiklą su pažyma, o ji šiuo metu yra ribojama, veiklą nutraukti nėra būtina. Kadangi pajamų mokestis nuo gautų individualios veiklos pajamų mokamas metams pasibaigus, nutraukus individualią veiklą su pažymą pajamų mokesčio permoka nesusidaro, o nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims prievolė mokėti sveikatos draudimo įmokas išlieka bet kokiu atveju. 

Nusprendus nevykdyti individualios veiklos ir karantinui pasibaigus arba pageidaujant veiklą nutraukti dėl kitų priežasčių, prašymą dėl veiklos nutraukimo gyventojas turi pateikti per Mano VMI. Jei gyventojas neturi galimybės prisijungti prie Mano VMI (pvz., neturi elektroninės bankininkystės), galima paskambinti į Mokesčių informacijos centrą telefonu 1882 / +370 5 260 5060 arba rašyti el. paštu vmi@vmi.lt (kartu nurodant kontaktinį telefono numerį).

Ar savarankiškai dirbantiems asmenims paskirta 257 Eur išmoka apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu?

Ne, neapmokestinama. Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punktą Užimtumo tarnybos paskirtos savarankiškai dirbantiems asmenims išmokos laikomos neapmokestinamosiomis pajamomis, individualią veiklą vykdančių gyventojų – ne individualios veiklos neapmokestinamosiomis pajamomis. 

Close Menu