Savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu.

Savanoriškos veiklos organizatoriais gali būti labdaros ir paramos fondai, biudžetinės įstaigos, asociacijos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės, bendrijos ir religiniai centrai, tarptautinių visuomeninių organizacijų filialai, atstovybės, politinės partijos, profesinės sąjungos ir kiti juridiniai asmenys, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas.

Savanorystės reikšmė ypatinga dėl įnašo kuriant visuomenės gerovę, stiprinant socialinius ryšius, įtraukiant piliečius į aktyvų dalyvavimą visuomenės ar vietos bendruomenės gyvenime.

Savanoriauti gali įvairių amžiaus grupių ir socialinių sluoksnių žmonės.

Savanoriai vykdo veiklą įvairiose srityse: sporto, kultūros, socialinių reikalų, sveikatos, švietimo, jaunimo, aplinkos apsaugos, vystomojo bendradarbiavimo ir kt. Jie veikia įvairiais būdais: dalyvauja labdaringoje veikloje, organizuoja tarpusavio pagalbą grupėse, talkina ginant visuomenės interesus ir šalinant stichinių nelaimių padarinius, dalyvauja religinių bendruomenių veikloje.

Savanoriškos veiklos formos:

trumpalaikė savanoriška veikla – kai savanoris prisideda prie į konkretų rezultatą orientuotos akcijos ar uždavinio, nereikalaujančių ilgalaikio įsipareigojimo, vykdymo;

ilgalaikė savanoriška veikla – kai savanoris ilgesniam laikui (pvz., daugiau nei 3 mėn.) įsitraukia į organizacijos veiklą ir daugiau ar mažiau reguliariai dalyvauja joje;

savanoriška tarnyba, kurioje iš anksto numatomas savanoriškos veiklos atlikimo laikotarpis, aiškiai apibrėžiami veiklos tikslai, turinys, užduotys, organizavimo sąlygos, o taip pat savanorio teisinės bei socialinės apsaugos aspektai. Dažniausiai savanoriškos tarnybos savanoris dirba kiekvieną darbo dieną po kelias valandas, dalyvauja organizacijos vykdomuose pasirengimo savanoriškai veiklai ir saviugdos kursuose, gauna jo savanoriškos veiklos patirtį ir įgytas kompetencijas liudijantį dokumentą.

Naujausios Užimtumo įstatymo pataisos jau įteisino galimybę savanoriškos praktikos sutartis sudaryti visiems pageidaujantiems asmenims, nepaisant amžiaus.

Siūlome savanorystės galimybę pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos sąlygas Jaunimo reikalų departamento projekte „JUDAM“ !  Čia įgytum patirties, prasmingai praleistum laiką, atrastum savo stipriąsias puses!

Savanorystė pridės papildomą 0,25 balo stojant į aukštąsias mokyklas ir padės įgyti darbo įgūdžių.

Kriterijai, kuriuos turėtum atitikti:

  • esi užsiregistravęs Užimtumo tarnyboje ir turi bedarbio statusą;
  • Tau – 16-29 m.;
  • šiuo metu nedirbi, nesimokai;
  • esi pasirengęs skirti savo laiką pasirinktai savanorystei nuo 1 iki 6 mėn.

Jei atitinki išvardintus kriterijus, kviečiame kreiptis į Užimtumo tarnybos savo miesto įdarbinimo konsultantą ir informuoti  apie norą savanoriauti.

SAVANORYSTĖS GALIMYBĖS LIETUVOJE: 

www.cv.lt/savanoriskas-darbas

http://savanoriaujam.lt

http://www.zinauviska.lt/lt/savanoryste/savanoriauk-lietuvoje

www.buk-savanoriu.lt

http://savanoriai.org

http://kulturossavanoriai.lt

http://www.sportosavanoriai.lt

SAVANORYSTĖS GALIMYBĖS UŽSIENYJE:

http://www.zinauviska.lt/lt/savanoryste/tarptautine-savanoryste/visos

http://europa.eu/youth/EU/voluntary-activities/volunteering-opportunities_ltwww.saltes.net

www.saltes.net

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.