Rekomendacijos mokymo teikėjams dėl nuotolinio profesinio mokymo

  • Post author:
  • Post category:Karantinas

Informuojame, kad 2020-04-30 įsigaliojo Paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims tvarkos aprašo pakeitimai:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9b583b808a0211eab005936df725feed

Esminiai pakeitimai:

  • Aprašas papildytas naujomis nuostatomis, susijusiomis su nuotoliniu profesiniu mokymu;
  • Mokymo teikėjai karantino metu ketindami vykdyti profesinį mokymą nuotoliniu būdu apie tai turi informuoti Užimtumo tarnybą;
  • Atlygiui už profesinio mokymo paslaugas gauti, kai profesinis mokymas vykdomas nuotoliniu būdu, profesinio mokymo teikėjas papildomai pateikia šiuos nuotolinio profesinio mokymo vykdymą pagrindžiančius dokumentus: 

1) nuotolinio profesinio mokymo vykdymo ataskaitą;

2) mokymo tvarkaraštį už praėjusi mėnesį, kuriame būtų nurodytas nuotolinio profesinio mokymo laikotarpis, nuotolinio profesinio mokymo būdas ir priemonės (naudojamos elektroninės vaizdo ir/ar garso konferencijų programos/platformos), mokymo dalykų laikas ir trukmė;