Projekto „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ atvejo vadybininkas (Terminuota projektinio darbo sutartis) (Darbo vieta – Pagėgiai) (pareiginės algos koeficientas nuo 6,8 iki 7,1)

Jūsų atsakomybės:  

 • užtikrinti valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, teikiančių užimtumo skatinimo, motyvavimo paslaugas ir piniginę socialinę paramą nedirbantiems asmenims, veiklos koordinavimą ir skatinti jų bendradarbiavimą;
 • teikti pirminę informaciją asmenims, pageidaujantiems dalyvauti projekto veiklose;
 • atlikti asmens poreikių ir galimybių įvertinimą, profiliavimą;
 • organizuoti atvejo komandos susirinkimus;
 • rengti susitarimą dėl asmens integracijos į darbo rinką, kuriame nurodomos nedirbančių asmenų atvejo vadybininko ir asmens teisės bei pareigos, numatomos asmeniui teikti užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugos, bei aktyvios darbo rinkos politikos priemonės, jų apimtys, teikėjai, teikimo eiliškumas, tvarka;
 • organizuoti asmens susitikimą su susitarime numatytais paslaugų teikėjais;
 • teikti atvejo komandai informaciją apie susitarimo įgyvendinimą ir asmens pasiektus rezultatus dalyvaujant projekto veiklose;
 • teikti metodinę, dalykinę pagalbą projekto partneriams projekto įgyvendinimo klausimais;
 • nustatytais terminais teikti Projekto administravimo grupei ataskaitas, informaciją apie Projekto patirtas išlaidas bei kitus su Projektu susijus dokumentus.

Mes tikimės, kad Jūs:  

 • turite aukštąjį išsilavinimą;
 • mokate savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti komandoje, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;

Numatomas darbo užmokestis nuo 1230 Eur neatskaičius mokesčių.  

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki  2022 m. vasario 1 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį): https://portalas.vtd.lt/lt/projektasuzimtumo-skatinimo-ir-motyvavimo-paslaugu-nedirbantiems-ir-socialine-parama-gaunantiems-asmenims-modelis-atvejo-vadybininkas-pagegiai-terminuota-darbo-sutartis-darbo-uzmokestis-pareigines-algos-koeficiento-dydis-nuo-68-iki-71-322;764560.html