Tiesioginiame darbe, savanoriškoje veikloje, neformalaus mokymo kursuose, stažuotėse ar kitu neformaliu ar savišvietos būdu esate įgiję tam tikrų praktinių įgūdžių ir kompetencijų, tačiau neturite tai patvirtinančio diplomo ar kompetencijos pažymėjimo? Ir manote, kad Jūsų savaiminiu būdu įgytos žinios, įgūdžiai ar gebėjimai galėtų būti įvertinti ir pripažinti išduodant profesinio mokymo diplomą ar kompetenciją įrodantį pažymėjimą? Ši priemonė kaip tik Jums!

Kas tai yra?

Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas skirtas asmenų turimoms žinioms, įgūdžiams ir gebėjimams patikrinti, siekiant gauti atitinkamos profesinės kvalifikacijos diplomą arba kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą.

Kokia sutartis sudaroma?

Dvišalė sutartis dėl neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų sudaroma tarp:

  • Užimtumo tarnybos, kuri įsipareigoja sumokėti už suteiktas kompetencijų pripažinimo paslaugas;
  • Kompetencijų pripažinimo siekiančio asmens.

Kokias išlaidas finansuoja Užimtumo tarnyba?

Užimtumo tarnybos skiriama lėšų suma neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytoms kompetencijoms pripažinti yra ne daugiau kaip 0,47 Vyriausybės patvirtinto minimalaus mėnesio atlyginimo.


Su šia priemone susijusių dokumentų formas galite parsisiųsti paspausdami ant dokumento pavadinimo:

Reglamentuojantys teisės aktai:

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Biudžetinė įstaiga. Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131, Vilnius Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.