Siekiant nustatyti ir parinkti darbo rinkos paslaugas ir (ar) aktyvios darbo rinkos politikos priemones darbo ieškantiems asmenims Užimtumo tarnyba, atsižvelgdama į turimą kvalifikaciją ar kompetencijas, darbo patirtį, sveikatos būklę, nedarbo laikotarpį ir kitas aplinkybes, darančias įtaką įsidarbinimo galimybėms, atlieka šių asmenų įsidarbinimo galimybių vertinimą.

Darbo ieškančių asmenų įsidarbinimo galimybių vertinimas atliekamas siekiant nustatyti ir parinkti darbo rinkos paslaugas ir (ar) aktyvios darbo rinkos politikos priemones, atsižvelgiant į turimą kvalifikaciją ar kompetencijas, darbo patirtį, sveikatos būklę, nedarbo laikotarpį ir kitas aplinkybes, darančias įtaką įsidarbinimui.

Šis vertinimas atliekamas ne vėliau, kaip per 30kalendorinių dienų nuo darbo ieškančio asmens įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos.

Įsidarbinimo galimybių vertinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 29 straipsnis, Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. A1-394 „Dėl Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims tvarkos aprašas, patvirtintas Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-163.

Įsidarbinimo galimybių vertinimas atliekamas taikant šiuos kriterijus:

1. profesija (kvalifikacija ir (ar) kompetencijos) ir jos paklausumas, atitikimas darbo rinkos poreikiams;

2. darbo patirtis pagal turimą profesiją (kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas);

3. pageidavimas dirbti pagal įgytą profesiją (kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas);

4. pageidavimas dirbti pagal įgytą patirtį;

5. pageidavimas dirbti nekvalifikuotą darbą;

6. motyvacija dirbti;

7. įsidarbinimo poreikis;

8. planai užsiimti individualia veikla;

9. laikotarpis, praėjęs po kvalifikacijos ir (ar) kompetencijos įgijimo;

10.bendra darbo patirtis;

11.darbo pertrauka;

12.bendrieji gebėjimai, kompetencijos;

13.socialiniai įgūdžiai;

14.gebėjimas ieškoti darbo;

15.pageidavimas įgyti kvalifikaciją;

16.motyvacija savanoriauti;

17.sunkumai dėl nuvykimo į darbą arba grįžimo iš darbo;

18.galimybė keisti gyvenamąją vietą;

19.sveikatos problemos;

20.žalingi įpročiai;

21. asmens nurodyti socialiniai veiksniai, turintys įtakos įsidarbinimui.

Įsidarbinimo galimybių vertinimas vykdomas kompleksiškai, atsižvelgiant į visumą ir individualiai nustatant dėl kurio kriterijaus (-ų) asmuo priskiriamas vienai iš trijų grupių:

didelių įsidarbinimo galimybių;

vidutinių įsidarbinimo galimybių;

ribotų įsidarbinimo galimybių.

Vertinimo kriterijai pagal įtaką asmenų įsidarbinimo galimybėms skirstomi į:

svarbiausius, tokius kaip:

1. profesija (kvalifikacija ir (ar) kompetencijos) ir jos paklausumas, atitikimas darbo rinkos poreikiams;

2.darbo patirtis pagal turimą profesiją (kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas);

3. pageidavimas dirbti pagal įgytą profesiją (kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas);

4. pageidavimas dirbti pagal įgytą patirtį;

5. pageidavimas dirbti nekvalifikuotą darbą;

6. motyvacija dirbti ir įsidarbinimo poreikis;

 lemiamus (dėl kurių asmens, kuris pagal svarbiausius kriterijus galėtų būti priskirtas prie didelių ar vidutinių įsidarbinimo galimybių grupių, įsidarbinimo galimybės mažėja):

1. sunkumai dėl nuvykimo į darbą arba grįžimo iš darbo;

2. sveikatos problemos;

3. žalingi įpročiai;

4asmens nurodyti socialiniai veiksniai, turintys įtakos įsidarbinimui.

Vertinama ir tai, kad įsidarbinimo galimybės mažėja asmenims, vyresniems kaip 50 metų, jaunesniems kaip 29 metai ir ilgalaikiams bedarbiams.

Užimtumo tarnybos specialistas pokalbio su asmeniu metu, pildo Įsidarbinimo galimybių vertinimo klausimyną ir pažymi vertinimo kriterijų, tinkantį asmens apibūdinimui. Baigęs vertinimą, susumavęs kiekvienos įsidarbinimo galimybių grupės kriterijų žymas ir įvertinęs lemiamų bei svarbiausių kriterijų įtaką įsidarbinimo galimybėms bei atsižvelgdamas ar asmuo yra vyresnis kaip 50 metų, jaunesnis kaip 29 metai arba ilgalaikis bedarbis, priskiria jį prie vienos iš įsidarbinimo galimybių grupės.

Darbo ieškančiam asmeniui neįsidarbinus per 6 mėn. laikotarpį, įsidarbinimo galimybių vertinimas atliekamas pakartotinai kas 3 mėnesius.

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Biudžetinė įstaiga. Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131, Vilnius Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.