PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Priemonių įgyvendinimo priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos formuoja Priemonių įgyvendinimo priežiūros skyriaus komandą ir kviečia prisijungti vyriausiąjį specialistą (darbo vieta – Žirmūnų g. 139, Vilnius,).

Kas yra Užimtumo tarnyba?

Spalį Lietuvos darbo birža su dešimt teritorinių darbo biržų tapo vienu juridiniu vienetu – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimtumo tarnybos tikslas – didinti darbo ieškančių asmenų gebėjimus siekiant tvaraus užimtumo ir padėti darbdaviams rasti tinkamus darbuotojus.

Jūsų atsakomybės:

 • pagal parengtus ketvirčio planus vykdyti planinius ūkio subjektų patikrinimus Priemonių
 • taikymo, organizavimo, įgyvendinimo srityse, jų atitikimą teisės aktų nustatytiems reikalavimams;
 • vykdyti neplaninius ūkio subjektų patikrinimus Priemonių taikymo, organizavimo,
 • įgyvendinimo  srityse, jų atitikimą teisės aktų nustatytiems reikalavimams;
 • vertinti patikros metu gautus rezultatus, išvadas bei teikti rekomendacijas Užimtumo
 • tarnybos skyriams pagal kompetenciją ir Skyriaus vedėjui.
 • vykdyti, Priemonių įgyvendinimo priežiūros patikrinimų metu (planinių, neplaninių)
 • nustatytų trūkumų pašalinimo stebėseną;
 • analizuoti ir vertinti Klientų aptarnavimo departamentų skyriuose Priemonių sutarčių
 • sudarymą, vykdymą, administravimą;
 • dalyvauti darbo grupių ir komisijų veikloje.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turite ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį užimtumo rėmimo srityje;
 • išmanote Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimą;
 • mokate valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
 • sklandžiai dėstote mintis raštu ir žodžiu, mokate rengti oficialiuosius dokumentus;
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • gebate savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai organizuoti ir planuoti savo darbą;
 • turite B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir ne mažiau 2 metų vairavimo patirtį.

Siūlome:

 • patirtį vienoje didžiausių, veikiančių visoje šalyje organizacijų;
 • profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • draugišką ir profesionalią komandą.

Dokumentai pateikiami elektroniniu būdu iki 2019-01-07 per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį).

Daugiau informacijos rasite čia

 

Close Menu