PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Priemonių įgyvendinimo priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta – Tauragė )  

Jūsų atsakomybės:  

 • rengti patikrinimų įsakymo projektus ir teikti juos Skyriaus vedėjui;  
 • pagal parengtus ketvirčio planus vykdyti planinius ūkio subjektų patikrinimus Priemonių taikymo, organizavimo, įgyvendinimo srityse, jų atitikimą teisės aktų nustatytiems reikalavimams;  
 • vykdyti neplaninius ūkio subjektų patikrinimus Priemonių taikymo, organizavimo, įgyvendinimo srityse, jų atitikimą teisės aktų nustatytiems reikalavimams;  
 • bendradarbiauti su Valstybine darbo inspekcija, atliekant ūkio subjektų planinius ir neplaninius patikrinimus;  
 • vertinti patikros metu gautus rezultatus, išvadas bei teikti rekomendacijas Užimtumo tarnybos skyriams pagal kompetenciją ir Skyriaus vedėjui;  
 • vykdyti, Priemonių įgyvendinimo priežiūros patikrinimų metu (planinių, neplaninių) nustatytų trūkumų pašalinimo stebėseną;  
 • atlikti Priemonių sutarčių kontrolės stebėseną, teikti informaciją klientų aptarnavimo skyriams dėl Priemonių sutarčių administravimo;  
 • tvarkyti Skyriaus veiklos dokumentus, užtikrinti tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą Dokumentų valdymo skyriui;  
 • dalyvauti darbo grupių ir komisijų veikloje. 
    
  Mes tikimės, kad Jūs:  
 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;  
 • turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį užimtumo rėmimo srityje;  
 •   išmanote Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimą;  
 • mokate valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją; 
 • turite kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją ir gebate dirbti SQL duomenų baze; 
 • gebate savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai organizuoti ir planuoti savo darbą; 
 • turite B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir ne mažiau 2 metų vairavimo patirtį. 
   

Numatomas darbo užmokestis –  1249  Eur neatskaičius mokesčių.  

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2020 m. balandžio 3 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį): http://portalas.vtd.lt/lt/priemoniu-igyvendinimo-prieziuros-skyrius-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;41873.html 

Close Menu