PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   
Vardas, pavardėPareigosTel.El. paštas 
Indrė SevostjanovaSkyriaus vedėja+370 5 2104856
+370 617 46955
indre.sevostjanova@uzt.lt Funkcijos
Lina PečiulienėPaslaugų jaunimui ir strateginių partnerysčių koordinatorė+370 5 238 9065lina.peciuliene@uzt.lt Funkcijos
Laimutė ČeplinskienėParamos socialinėms įmonėms koordinatorė+370 5 236 0791laimute.ceplinskiene@uzt.lt Funkcijos
Ernesta VarnaitėTrečiųjų šalių piliečių įdarbinimo koordinatorė+370 5 236 0775ernesta.varnaite@uzt.lt Funkcijos
Vida StasiūnienėSocialinių įmonių koordinatorė+370 5 236 0791vida.stasiuniene@uzt.lt Funkcijos
Vaiva SlipikovienėPaslaugų darbo ieškantiems koordinatorė+370 5 2104856vaiva.slipikoviene@uzt.lt Funkcijos
Rita KirkliauskienėProfesinės reabilitacijos koordinatorė+370 5 2653845rita.kirkliauskiene@uzt.lt Funkcijos
Ilona BudrevičienėParamos darbo vietoms steigti koordinatorė+370 5 238 90 65ilona.budreviciene@uzt.lt Funkcijos
Rasa RakauskėPaslaugų ir priemonių įgyvendinimo darbdaviams koordinatorė+370 5 236 0790rasa.rakauske@uzt.lt Funkcijos
Rasa BielovolskienėParamos mokymuisi priemonių koordinatorė+370 6 582 6830rasa.bielovolskiene@uzt.lt Funkcijos
Alfonsas StravinskasVyriausiasis specialistas370 5 244 0956alfonsas.stravinskas@uzt.lt 
Close Menu

FUNKCIJOS
7. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Skatina struktūrinio padalinio darbuotojus, vykdant jiems pavestas užduotis, orientuotis į klientų poreikių patenkinimą.
17. Užtikrina struktūrinio padalinio nuostatuose numatytų veiklų įgyvendinimą.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2. studijų kryptis – vadyba;
19.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;
19.4. studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba;
19.5. studijų kryptis – socialinis darbas;
arba:
19.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.7. darbo patirtis – užimtumo rėmimo politikos srities patirtis;
19.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

FUNKCIJOS

1. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
5. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
7. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
9. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo organizavimą.
10. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
11. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.
14. Organizuoja ir koordinuoja klientų aptarnavimo skyriuose vykdomas paramos mokymuisi ir paramos judumui priemones.
15. Rengia paramos mokymuisi ir paramos judumui priemonių įgyvendinimo organizavimo planus ir schemas.
16. Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis paramos mokymuisi ir paramos judumui priemonių įgyvendinimo klausimais.
17. Teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl paramos mokymuisi priemonių bei paramos judumui priemonių organizavimo tobulinimo.
18. Užtikrina informacijų, apžvalgų parengimą ir jų pateikimą laiku Skyriaus vedėjui pagal savo kompetenciją.
19. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą, jam nesant darbe.
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. studijų kryptis – viešasis administravimas;
21.3. studijų kryptis – vadyba;
21.4. studijų kryptis – ekonomika;
21.5. studijų kryptis – teisė;
arba:
21.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.7. darbo patirtis – užimtumo rėmimo politikos srities patirtis;
21.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

FUNKCIJOS

1. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
5. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
8. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.
9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
10. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
11. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.
14. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo organizavimą.
15. Administruoja socialinių įmonių veiklą pagal priskirtą kompetenciją.
16. Nagrinėja ir vertina įmonių paraiškas dėl paramos socialinėms įmonėms suteikimo.
17. Organizuoja su socialinių įmonių administravimu susijusių darbo grupių posėdžius, rengia posėdžių darbotvarkes ir protokolus.
18. Rengia Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymus dėl socialinės įmonės statuso suteikimo/nesuteikimo.
19. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą, jam nesant darbe.
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. studijų kryptis – vadyba;
21.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;
21.4. studijų kryptis – apskaita;
21.5. studijų kryptis – teisė;
arba:
21.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.7. darbo patirtis – užimtumo rėmimo politikos srities patirtis;
21.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

FUNKCIJOS

1. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
5. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
8. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.
9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
10. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
11. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo organizavimą.
12. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.
15. Organizuoja veiklą, susijusią su leidimų dirbti Lietuvos Respublikoje išdavimu ir sprendimų Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka .
16. Koordinuoja, kontroliuoja ir metodiškai vadovauja klientų aptarnavimo departamentų darbui užsieniečių įdarbinimo Lietuvos Respublikoje klausimais, konsultuoja užsieniečius, darbdavius, organizuoja metodinius seminarus darbuotojams užsieniečių įdarbinimo klausimais.
17. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jam nesant darbe.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2. studijų kryptis – vadyba;
19.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;
19.4. studijų kryptis – teisė;
19.5. studijų kryptis – sociologija;
arba:
19.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.7. darbo patirtis – užimtumo rėmimo politikos srities patirtis;
19.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

FUNKCIJOS

1. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
7. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
8. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.
9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
10. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
11. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo organizavimą.
12. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.
14. Nagrinėja ir vertina juridinių asmenų prašymus dėl socialinės įmonės statuso suteikimo/panaikinimo.
15. Organizuoja socialinių įmonių reikalų komisijos posėdžius.
16. Rengia informaciją apie socialinės įmonės atitikimą teisės aktų reikalavimams ir teikia socialinių įmonių reikalų komisijos svarstymui.
17. Rengia Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymus dėl socialinės įmonės statuso suteikimo/nesuteikimo.
18. Organizuoja socialinių įmonių pažymėjimų išdavimą.
19. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą, jam nesant darbe.
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. studijų kryptis – vadyba;
21.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;
21.4. studijų kryptis – teisė;
21.5. studijų kryptis – socialinis darbas;
arba:
21.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.7. darbo patirtis – užimtumo rėmimo politikos srities patirtis;
21.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

FUNKCIJOS

1. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
5. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
8. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.
9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
10. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
11. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo organizavimą.
12. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.
15. Koordinuoja paslaugų teikimą darbo ieškantiems asmenims Klientų aptarnavimo skyriuose.
16. Teikia metodinę pagalbą Klientų aptarnavimo skyriams paslaugų darbo ieškantiems asmenims įgyvendinimo organizavimo klausimais.
17. Rengia vykdomų darbo rinkos paslaugų darbo ieškantiems asmenims organizavimo planus ir schemas.
18. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą, jam nesant darbe.
19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. studijų kryptis – socialinis darbas;
20.3. studijų kryptis – vadyba;
20.4. studijų kryptis – viešasis administravimas;
20.5. studijų kryptis – sociologija;
arba:
20.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.7. darbo patirtis – užimtumo rėmimo politikos srities patirtis;
20.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį magistro laipsnio išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo srityje;
1.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užimtumo rėmimą, viešuosius pirkimus, dokumentų rengimą, išmanyti Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimą Lietuvoje;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti ir įforminti oficialius dokumentus;
1.6. mokėti vieną iš oficialiai Europos Sąjungoje vartojamų kalbų (anglų, prancūzų arba vokiečių) B1 lygiu;
1.7. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1.kontroliuoja Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą bei nustatytų rodiklių pasiekimą;
2.2.kontroliuoja, kad visos Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų veiklos būtų vykdomos, vadovaujantis atitinkamais Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktais;
2.3.kontroliuoja tinkamą ir efektyvų Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų biudžetų vykdymą bei lėšų panaudojimą, vadovaujantis atitinkamais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais;
2.4.organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų administravimo grupės darbuotojų darbą, užtikrindamas Projektų sutartyse nustatytų užduočių įvykdymą laiku ir kokybiškai bei visų nustatytų rezultatų pasiekimą;
2.5.sprendžia iškilusius klausimus ir problemas dėl Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų įgyvendinimo, tikslų vykdymo ir nustatytų rodiklių pasiekimo, inicijuoja Projektų biudžeto bei kitus projektų sutarčių pakeitimus;
2.6.organizuoja Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų įgyvendinimo stebėseną (faktinių terminų, efektyvumo, resursų panaudojimo, kokybės kontrolę), analizuoja nukrypimus ir numato koreguojančius veiksnius (priemones) bei teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Projektų įgyvendinimo tobulinimo;
2.7.kontroliuoja informacijos apie Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų eigą parengimą ir pateikimą Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo organizavimo bei Finansų, teisės ir pirkimų departamento Priemonių buhalterinės apskaitos skyriams;
2.7.kontroliuoja Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų įgyvendinimo tarpinių bei galutinės ataskaitos parengimą ir pateikimą nustatyta tvarka;
2.8.bendradarbiauja su Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų partneriais, kitomis institucijomis bei Užimtumo tarnybos skyriais, siekiant realizuoti Projektų uždavinius;
2.9.atstovauja Užimtumo tarnybą Projektų įgyvendinimo klausimais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (toliau – SADM), Europos socialinio fondo agentūroje (toliau - ESFA) ir kt. institucijose;
2.10.dalyvauja atliekant patikras Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų veiklų įgyvendinimo vietose;
2.11.teikia metodinę pagalbą Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų administravimo grupės darbuotojams, Projektų parteriams ir/arba kitoms institucijoms;
2.12.inicijuoja ir organizuoja dokumentų projektų parengimą Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų vykdymo klausimais, vizuoja su Projektais susijusius dokumentus.
2.13.kontroliuoja planuojamų įsigyti prekių ir paslaugų pirkimų vykdymą, esant poreikiui dalyvauja su Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų veiklomis susijusių viešųjų pirkimų konkursų vykdymo procedūrose;
2.14.organizuoja pasirašytų sutarčių priežiūrą ir kontrolę;
2.15.kontroliuoja Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų viešinimo bei informavimo priemones, informacijos apie Projektus sklaidą.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį išsilavinimą;

1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo srityje;

1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo rinkos, užimtumo politikos sritis;

1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;

1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialiuosius dokumentus;

1.6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJŲ FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. organizuoja vietinių užimtumo iniciatyvų projektų (toliau-VUI), darbo vietų steigimo (toliau – DVS) ir savarankiško užimtumo rėmimo (toliau – SUR)  priemonių vykdymą klientų aptarnavimo skyriuose (toliau – KAS);

2.2. koordinuoja SUR, DVS ir VUI priemonės įgyvendinimą KAS;

2.3. organizuoja SUR, DVS ir VUI atranką;

2.4. rengia SUR, VUI ir DVS priemonių įgyvendinimo organizavimo planus ir schemas;

2.5. teikia metodinę pagalbą KAS SUR, VUI ir DVS įgyvendinimo klausimais;

2.6. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus organizuojamų SUR, VUI ir DVS priemonių organizavimo ir įgyvendinimo tobulinimo;

2.7. administruoja Užimtumo tarnybos interneto svetainėje skelbiamą informaciją apie SUR, VUI, DVS priemones;

2.8. užtikrina informacijų, apžvalgų parengimą ir jų pateikimą laiku Skyriaus vedėjui pagal savo kompetenciją;

2.9. rengia ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl teisės aktų keitimo ar papildymo  administruojamais klausimais;

2.10. rengia dokumentų projektus, pranešimus ir pristatymus savo kompetencijos klausimais;

2.11. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su  Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentų, skyrių ir kitų institucijų darbuotojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;

2.12. vykdo vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ar Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis;

2.13. pavaduoja kitą Skyriaus specialistą, jam nesant darbe.

 

FUNKCIJOS
1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
5. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
8. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
10. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo organizavimą.
11. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
15. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą, jam nesant darbe..
16. Teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl paslaugų ir priemonių darbdaviams teikimo organizavimo tobulinimo.
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.2. studijų kryptis – vadyba (arba);
17.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
17.4. studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba (arba);
17.5. studijų kryptis – rinkodara (arba);
arba:
17.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.7. darbo patirties sritis – užimtumo rėmimo politikos srities patirtis;

17.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai.

FUNKCIJOS

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
5. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
8. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.
9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
10. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo organizavimą.
11. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
15. Pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją, jam nesant darbe..
16. Teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl paramos mokymuisi priemonių bei paramos judumui priemonės organizavimo tobulinimo.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.2. studijų kryptis – vadyba (arba);
17.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
17.4. studijų kryptis – teisė (arba);
17.5. studijų kryptis – ekonomika (arba);
arba:
17.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.7. darbo patirties sritis – užimtumo rėmimo politikos srities patirtis;

17.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai.