PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN RU   

Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta-Vilnius), koeficientas – nuo 7,7

Jūsų atsakomybės: 

 • koordinuosite klientų aptarnavimo skyriuose vykdomas  paramos mokymuisi ir paramos judumui priemones;
 • rengia paramos mokymuisi ir paramos judumui priemonių įgyvendinimo organizavimo procesus;
 • administruosite profesinio mokymo teikėjų sąrašus;
 • vertinsite ir viešinsite Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) interneto svetainėje profesinio mokymo teikėjų pateiktą informaciją apie siūlomas profesinio mokymo programas;
 • konsultuosite Užimtumo tarnybos klientus paramos mokymuisi ir paramos judumui priemonių įgyvendinimo klausimais;
 • administruosite Užimtumo tarnybos interneto svetainėje skelbiamą informaciją apie paramos mokymuisi ir paramos judumui priemones;
 • teiksite pasiūlymus dėl informacinės duomenų bazės tobulinimo užtikrinant Užimtumo tarnybos vykdomų paramos mokymuisi ir paramos judumui priemonių įgyvendinimo organizavimą ir dalyvauja jų testavime.

Mes tikimės, kad Jūs: 

 • turite aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilyginamą išsilavinimą;
 • turite ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį mokymų organizavimo  srityje;
 • mokate anglų kalbą B2 lygiu;
 • išmanote Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo rinkos, profesinio mokymo, užimtumo politikos sritis;
 • mokate valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
 • gebate sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • išmanote teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles ir sugebate rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus.

Numatomas darbo užmokestis – nuo 1362 Eur neatskaičius mokesčių 

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2021 m. balandžio 16  d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį):http://portalas.vtd.lt/lt/priemoniu-igyvendinimo-organizavimo-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-322;698230.html

Close Menu