Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos formuoja Personalo valdymo skyriaus komandą ir kviečia prisijungti vyriausiąjį specialistą (darbo vieta – galima nuotolinė darbo vieta, Kaune, Marijampolėje, Alytuje).

Kas yra Užimtumo tarnyba?

Spalį Lietuvos darbo birža su dešimt teritorinių darbo biržų tapo vienu juridiniu vienetu – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimtumo tarnybos tikslas – didinti darbo ieškančių asmenų gebėjimus siekiant tvaraus užimtumo ir padėti darbdaviams rasti tinkamus darbuotojus.

Jūsų atsakomybės:

 • dalyvauti įgyvendinant teisės, aktų reglamentuojančių personalo valdymą, nuostatas;
 • organizuoti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir profesinės saviugdos įgyvendinimą, kompetencijų nustatymą;
 • įgyvendinti personalo teisę į atostogas;
 • organizuoti personalo konkursų ir atrankų procedūras;
 • rengti įsakymų projektus komandiruočių klausimais.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turite ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį personalo valdymo srityje;
 • išmanote Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus normatyvinius teisės aktus, reglamentuojančius personalo valdymą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą, dokumentų rengimą, Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo ir Valstybės tarnautojų registro nuostatas bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą bei Užimtumo tarnybos veiklą;
 • gebate valdyti, kaupti, apdoroti, sisteminti, naudoti, apibendrinti informaciją ir duomenis, rengti oficialius dokumentus;
 • mokate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokate dirbti „Microsoft Office“ programomis.

Siūlome:

 • patirtį vienoje didžiausių, veikiančių visoje šalyje organizacijų;
 • profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • draugišką ir profesionalią komandą;

Darbo užmokestis – 900 Eur neatskaičius mokesčių.

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2019 m. vasario 12 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį).

 

Daugiau informacijos rasite čia: