Darbo ieškantys asmenys registruojami gyvenamosios vietos Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuje.

Asmenys, kurie nėra Lietuvos Respublikos gyventojai, tačiau, remiantis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 1 straipsniu, jiems šis įstatymas yra taikomas, registruojami tame klientų aptarnavimo skyriuje, į kurį kreipiasi.

Registracijos Užimtumo tarnyboje metu teikiami dokumentai

 1. Lietuvos Respublikos piliečiai ir ES ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiai (toliau – ES piliečiai) pateikia galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą). Užsieniečiai pateikia galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir galiojantį Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi ES ar leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 1-41, 6, 13, 14 punktuose nustatytais pagrindais). Užsieniečiai, atvykstantys dirbti sezoninių darbų – galiojantį kelionės dokumentą, vizą, kai jam netaikomas bevizis režimas, ir leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje.
 2. Išsilavinimą, kompetenciją, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriaus prašymu, jeigu informacija negaunama iš valstybės registrų ar informacinių sistemų. Asmenys, kurių išsilavinimą, kompetenciją, kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai išrašyti ne lietuvių kalba, pateikia šių dokumentų vertimus į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu. Asmenys, įgiję profesinę kvalifikaciją ir (ar) kompetenciją kitoje šalyje ir siekiantys dirbti pagal profesinę kvalifikaciją, įtrauktą į Lietuvos Respublikoje reglamentuojamų profesijų sąrašą, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos ūkio ministras – profesinės kvalifikacijos pripažinimo dokumentus.
 3. Asmenys, turintys teisę gauti nedarbo socialinio draudimo išmoką – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus patvirtintos formos prašymą skirti nedarbo socialinio draudimo išmoką.
 4. Asmenys, kurie pagal Užimtumo įstatymo 25 str. laikomi darbo rinkoje papildomai remiamais – dokumentus, patvirtinančius šį požymį, Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriaus prašymu, jeigu ši informacija nėra gaunama iš valstybės registrų ar informacinių sistemų. Asmenys, kuriems nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis pateikia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą išvadą dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriaus prašymu, jeigu ši informacija nėra gaunama iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinės sistemos.
Įspėtiems apie atleidimą iš darbo asmenims, siekiantiems dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, registruojantis Užimtumo tarnyboje, reikia pateikti:
 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą);
 2. išsilavinimą, kompetenciją, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriaus prašymu, jeigu informacija negaunama iš valstybės registrų ar informacinių sistemų. Asmenys, kvalifikaciją įgiję kitoje šalyje, pateikia šių dokumentų vertimus į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas asmens, išvertusio dokumentus, parašu;
 3. raštišką įspėjimą apie atleidimą iš darbo.
 
Dirbantiems, besimokantiems dieninėse mokymo įstaigose, pensinio amžiaus asmenims, registruojantis teritorinėje Užimtumo tarnyboje, reikia pateikti:
 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą). Jeigu teritorinėje Užimtumo tarnyboje registruojasi ne Europos Sąjungos pilietis arba asmuo be pilietybės, jis taip pat privalo pateikti galiojantį kelionės dokumentą ir galiojantį leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje;
 2. išsilavinimą, kompetenciją, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentu Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriaus prašymu, jeigu informacija negaunama iš valstybės registrų ar informacinių sistemų. Asmenys, kvalifikaciją įgiję kitoje šalyje, pateikia šių dokumentų vertimus į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas asmens, išvertusio dokumentus, parašu;
ES piliečiai, dirbę kitose (ne Lietuvoje) Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėse narėse:
 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą);
 2. išsilavinimą, kompetenciją, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriaus prašymu, jeigu informacija negaunama iš valstybės registrų ar informacinių sistemų. Asmenys, kvalifikaciją įgiję kitoje šalyje, pateikia šių dokumentų vertimus į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas asmens, išvertusio dokumentus, parašu;
 3. PD U2 dokumentą dėl teisės į nedarbo socialinio draudimo išmokos išsaugojimą, jeigu ji buvo skirta (pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 987/2009, nustatantį Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką.
Buvusiems laikiniesiems Europos Bendrijų institucijų darbuotojams ir asmenims, dirbantiems Europos Bendrijų institucijose pagal terminuotas sutartis, reikia pateikti:
 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą);
 2. išsilavinimą, kompetenciją, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentu Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriaus prašymu, jeigu informacija negaunama iš valstybės registrų ar informacinių sistemų. Asmenys, kvalifikaciją įgiję kitoje šalyje, pateikia šių dokumentų vertimus į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas asmens, išvertusio dokumentus, parašu;
 3. Bendrijų institucijos, kurioje dirbo, išduotą pažymos formą EB–AATC (Komisijos reglamentas (EB) Nr.780/2009).
 

 

Vyresnių asmenų bankas

Jeigu Jūs esate vyresnio ar pensinio amžiaus ir ieškote darbo,
registruokitės Vyresnių asmenų banke! 


Vyresnio amžiaus žmonių privalumai: specifinės žinios ir darbo patirtis, atsakomybė priimant sprendimus, patirtis sprendžiant konfliktus, įvertinant riziką, lojalumas įmonei ir kt.

Vyresnių asmenų bankas – duomenų bazė, kurioje kaupiama informacija apie darbo ieškančius vyresnio (daugiau nei 50 metų) ir pensinio amžiaus asmenis.

Vyresnių asmenų banko tikslas – sudaryti galimybę:

 • vyresnio ir pensinio amžiaus asmenims gauti pageidaujamo pobūdžio darbą,
 • darbdaviams operatyviai gauti informaciją apie darbo ieškančius pensinio amžiaus asmenis.

Norėdami registruotis Vyresnių asmenų banke, prisijunkite svetainės dalyje„Ieškantiems darbo“ ir užpildykite savo CV.

Atsargos karių bankas

Užimtumo tarnyboje veikia Atsargos karių bankas, skirtas  padėti darbo ieškantiems atsargos (ir dimisijos) kariams pateikti informaciją apie save ir greičiau susirasti tinkamą darbą, o darbdaviui – greičiau surasti reikalingą darbuotoją.

Tapti Atsargos karių banko dalyviais kviečiami į atsargą (įskaitant dimisiją) išleidžiami (ir išleisti) Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos tikrosios karo tarnybos kariai.

Reikalavimai Atsargos karių banko dalyviams:
• Atsargos karių banko dalyvis turi būti atsargos karys pagal įstatymą t.y. karo prievolininkas, atlikęs tikrąją karo tarnybą (Lietuvos Respublikos piliečių privalomoji pradinė karo tarnyba, profesinė karo tarnyba, karių savanorių tarnyba, kariūnų tarnyba) ir teisės aktų nustatyta tvarka išleistas į atsargą (ar dimisiją).

• Priklausyti Atsargos karių bankui gali ir besiruošiantys išeiti į atsargą kariai (pvz. likus metams ar keliems iki išėjimo į atsargą).

Norėdami registruotis Atsargos karių banke, prisijunkite svetainės dalyje „Darbo paieška“ ir užpildykite savo CV.