KAIP ĮREGISTRUOTI LAISVĄ DARBO VIETĄ?

Jeigu Jums reikalingi darbuotojai, informaciją apie Lietuvos Respublikos įmonėje (įstaigoje), ūkininko ūkyje atsiradusią laisvą darbo vietą turite pateikti Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriui, užpildydami Laisvos darbo vietos registravimo kortelę.

Tą padaryti galite keliais būdais:

  1. Užpildykite kortelę savarankiškai Užimtumo tarnybos interneto svetainėje;
  2. Užpildykite kortelę susitikę su Užimtumo tarnybos darbuotojais;
  3. Atsispausdinkite Laisvų darbo vietų registracijos kortelės formą ir užpildę ranka persiųskite į pageidaujamą Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyrių paprastu paštu (faksu) arba užpildykite šią formą kompiuteriu ir persiųskite ją į Užimtumo tarnybą elektroniniu paštu;
  4. Paskambinkite bendruoju telefono numeriu laisvoms darbo vietoms skelbti – 8 700 55 155 arba trumpuoju numeriu 1883 ir suteikite išsamią informaciją apie Jūsų siūlomą laisvą darbo vietą.

Registruojant laisvas darbo vietas Užimtumo tarnybos interneto svetainėje negalima skelbti Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatoms prieštaraujančių reikalavimų darbuotojams.

Primename, kad Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 6 str. 1 d. numato, kad priimdamas į darbą ar perkeldamas į aukštesnes pareigas darbdavys moterims ir vyrams turi taikyti vienodus atrankos kriterijus ir sąlygas, išskyrus, kai atliekamas tam tikras darbas, kurį atlikti gali tik konkrečios lyties asmuo, kai dėl konkrečių profesinės veiklos rūšių pobūdžio arba dėl jų vykdymo sąlygų lytis yra būtinas (neišvengiamas) ir lemiantis profesinis reikalavimas, šis traktavimas yra teisėtas ir reikalavimas yra tinkamas (proporcingas).

KAIP IEŠKOTI DARBUOTOJŲ LIETUVOJE IR UŽSIENYJE?

Darbuotojų paieška Lietuvoje

Jeigu Jūs kuriate naujas darbo vietas ar darbo vietos atsilaisvino dėl darbuotojų kaitos, kreipkitės į Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyrių arba naudokitės Užimtumo tarnybos interneto svetainėje esančiu ieškančiųjų darbo duomenų banku:

  • Bendru ieškančiųjų darbo banku;
  • Talentų banku;
  • Vyresniųjų banku;
  • Atsargos karių banku.

Darbdavių įregistruotos laisvos darbo vietos būna paskelbtos klientų aptarnavimo skyrių atviro informavimo zonose bei Užimtumo tarnybos interneto svetainės skyriuje „Darbo paieška“ ir yra matomos visoje šalyje.

Jeigu Jūs ieškote darbuotojų iš Europos Sąjungos valstybių ir norite pateikti laisvas darbo vietas EURES duomenų bazėje, prašome kreiptis į EURES specialistus Užimtumo tarnybos Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio klientų aptarnavimo departamentuose. EURES specialistai padės pasirinkti tinkamus darbuotojus pagal gyvenimo aprašymą (CV) iš EURES duomenų bazės, paskelbti laisvas darbo vietas, į kurias norite įdarbinti ES piliečius.

Informaciją apie galimybes įdarbinti ES/EEE valstybių piliečius, kaip paskelbti laisvą darbo vietą Europos mobilumo portalo laisvų darbo vietų duomenų bazėje, kaip ieškoti tinkamo darbuotojo CV duomenų bazėje, rasite Europos darbo mobilumo portale arba ją suteiks EURES specialistai.