Jeigu Jums reikalingi darbuotojai, informaciją apie Lietuvos Respublikos įmonėje (įstaigoje), ūkininko ūkyje atsiradusią laisvą darbo vietą turite pateikti Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriui, užpildydami Laisvos darbo vietos registravimo kortelę.

Tą padaryti galite keliais būdais:

  1. Užpildykite kortelę savarankiškai Užimtumo tarnybos interneto svetainėje;
  2. Užpildykite kortelę susitikę su Užimtumo tarnybos darbuotojais;
  3. Atsispausdinkite Laisvų darbo vietų registracijos kortelės formą ir užpildę ranka persiųskite į pageidaujamą Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyrių paprastu paštu (faksu) arba užpildykite šią formą kompiuteriu ir persiųskite ją į Užimtumo tarnybą elektroniniu paštu;
  4. Paskambinkite bendruoju telefono numeriu laisvoms darbo vietoms skelbti – 8 700 55 155 arba trumpuoju numeriu 1883 ir suteikite išsamią informaciją apie Jūsų siūlomą laisvą darbo vietą.

Registruojant laisvas darbo vietas Užimtumo tarnybos interneto svetainėje, negalima skelbti Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatoms prieštaraujančių reikalavimų darbuotojams.

Primename, jog Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 8 straipsnis nustato, jog skelbimuose priimti į darbą, valstybės tarnybą arba mokytis draudžiama nurodyti reikalavimus, suteikiančius pirmenybę vienai iš lyčių.