Darbo paieška                                                                                      

Ieškodami darbo Lietuvoje ar norėdami įgyti paklausią profesiją, galite kreiptis į Užimtumo tarnybą. Užimtumo tarnyba konsultuoja darbo paieškos, įdarbinimo, profesijos įgijimo, persikvalifikavimo klausimais ir prireikus skiria finansinę paramą įgyti profesiją, tobulinti darbo įgūdžius ar steigti naujas darbo vietas.

Registruodamiesi Užimtumo tarnyboje, turite pateikti šiuos dokumentus:

  • galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą);
  • išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;
  • U2 dokumentą, jei jums kitoje šalyje buvo skirta nedarbo socialinio draudimo išmoka ir norite ją eksportuoti į Lietuvą.

Darbo ieškantis asmuo turi teisę į nedarbo socialinio draudimo išmoką. Išsamiau apie nedarbo išmoką galite sužinoti čia.

Jei kvalifikaciją įgijote kitoje šalyje, reikalingi šių dokumentų vertimai į lietuvių kalbą (vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu). Užsienyje įgyto vidurinio ir aukštojo išsilavinimo akademinį pripažinimą atlieka Studijų kokybės vertinimo centras, užsienyje įgyto mokslo (meno) daktaro laipsnio vertinimą – Lietuvos mokslo taryba.

Ką vertėtų žinoti grįžtant į Lietuvą?

Patariame grįžtant į Lietuvą parsivežti šiuos dokumentus:

  • U1 dokumentas – nedarbo draudimo stažui sumuoti

Jei dirbote ES ar EEE valstybėje narėje arba Šveicarijoje, iš tos šalies kompetentingos įstaigos gaukite U1 dokumentą, patvirtinantį nedarbo draudimo ir darbo laikotarpius. Į šiuos laikotarpius bus atsižvelgiama skaičiuojant nedarbo socialinio draudimo išmoką Lietuvoje. Atkreipiame dėmesį, kad nedarbo socialinio draudimo išmoka skiriama toje šalyje, kurioje asmuo paskutinį kartą vykdė darbinę veiklą ir buvo draustas nedarbo socialiniu draudimu.

  • U2 dokumentas – nedarbo socialinio draudimo išmokai išsaugoti

ES ar EEE valstybėje narėje arba Šveicarijoje gaunamą nedarbo išmoką galite eksportuoti į Lietuvą. Pasibaigus darbo sutarčiai arba ją nutraukus, turėtumėte kreiptis į paskutinės darbovietės šalies Užimtumo tarnybą dėl U2 dokumento išdavimo. U2 dokumentas gali būti išduodamas, jeigu esate registruotas Užimtumo tarnyboje bent 4 savaites ir turite teisę į nedarbo išmoką.

Gavę U2 dokumentą, per 7 dienas privalote užsiregistruoti Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuje Lietuvoje. Nedarbo išmoka bus mokama tokio dydžio, kokią paskyrė U2 dokumentą išdavusi įstaiga, ir ne ilgiau kaip iki dokumente nurodytos datos.

  • E104 arba S041 formos pažyma – ligos, motinystės, invalidumo ir mirties atvejais

Šioje pažymoje nurodoma, kokias įmokas mokėjote šalyje, kurioje gyvenote ir dirbote. Pažymą turite pateikti „Sodrai“.

  • S2 arba E112 formos pažyma – sveikatos priežiūros paslaugoms gauti

Ši pažyma reikalinga, jei norėtumėte atvykti gydytis Lietuvoje – gavus planines asmens sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje, už jas sumokėtų dokumentą išdavusios šalies institucija. Šią pažymą išduoda ES ar EEE šalies arba Šveicarijos valstybinio sveikatos draudimo įstaiga.

Jei esate apdraustas ES ar EEE valstybėje narėje arba Šveicarijoje ir planuojate svečiuotis Lietuvoje, išvykdami nepamirškite pasiimti Europos sveikatos draudimo kortelės, kurią išduoda tos šalies valstybinio sveikatos draudimo įstaiga. Ši kortelė pravers, jei Lietuvoje prireiktų būtinosios medicinos pagalbos.

Ką pirmiausia turite atlikti grįžę?

  • Deklaruokite savo gyvenamąją vietą – tą padaryti galite prisijungę prie Elektroninių valdžios vartų portalo epaslaugos.lt arba nuvykę į savivaldybę ar seniūniją, kurioje gyvenate.
  • Pasirūpinkite privalomuoju sveikatos draudimu: jei grįžę iš užsienio kurį laiką nedirbate ir nesate draudžiamas valstybės lėšomis, sumokėkite nustatytas privalomojo sveikatos draudimo įmokas.
  • Pasirinkite gydymo įstaigą ir joje užsiregistruokite: prieš registruodamiesi įsitikinkite, kad pasirinkta gydymo įstaiga yra sudariusi sutartį su teritorine ligonių kasa dėl paslaugų teikimo ir apmokėjimo.

Turite klausimų? Susisiekite su mūsų EURES – Europos užimtumo tarnybos – specialistais!

eures@uzt.lt

1883 (skambinant iš užsienio +370 5 250 0883)

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.