Eil. nr.Paslaugos pavadinimasPaslaugos rūšis (administracinė ar viešoji)
1Leidimų trečiųjų šalių piliečiams dirbti Lietuvos Respublikoje išdavimas/galiojimo laiko pratęsimas/panaikinimas/dublikato išdavimasAdministracinė
2Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimas/panaikinimasAdministracinė
3Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimas/panaikinimasAdministracinė
4Socialinės/neįgaliųjų socialinės įmonės statuso suteikimas, socialinės/neįgaliųjų socialinės įmonės pažymėjimo, jo dublikato išdavimasAdministracinė
5Privačios informacijos teikimas fiziniams asmenimsAdministracinė
6Asmenų prašymų nagrinėjimas ir teisės aktų nustatytos informacijos teikimasAdministracinė
7Asmenų skundų nagrinėjimasAdministracinė
8Profesinio mokymo teikėjų, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas pagal formaliojo profesinio mokymo programas bei neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, sąrašų tvirtinimasAdministracinė
11Pažymų apie dokumentų, susijusių su leidimų dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimu, gavimą išdavimas Administracinė
12Laisvų darbo vietų ir darbo ieškančių asmenų registravimasViešoji
13InformavimasViešoji
14KonsultavimasViešoji
15Įsidarbinimo galimybių vertinimasViešoji
16Tarpininkavimas įdarbinantViešoji
17Individualios užimtumo veiklos planavimasViešoji