PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

PANEVĖŽIO KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO ZARASŲ SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (darbo vieta Sėlių a. 14, Zarasai)

Jūsų atsakomybės:

 • aptarnauti ribotų įsidarbinimo galimybių darbo ieškančius asmenis;
 • registruoti darbo ieškančius asmenis;
 • teikti informavimo ir konsultavimo paslaugas darbo ieškantiems asmenims;
 • teikti tarpininkavimo įdarbinimo paslaugas;
 • vykdyti bedarbių individualios užimtumo veiklos planavimą;
 • parinkti aktyvios darbo rinkos politikos priemonių dalyvius;
 • motyvuoti ir mokyti darbo ieškančius asmenis naudotis Užimtumo tarnybos teikiamomis elektroninėmis paslaugomis ir kitais savarankiškos darbo paieškos būdais bei metodais, orientuoti profesijos įsigijimui, keitimui ir/ar darbo vietos sau steigimui.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį universitetinį socialinių mokslų krypčių grupės išsilavinimą;
  • turite ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį personalo atrankos srityje;
  • žinote ir gebate taikyti praktiškai įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą;
  • mokate valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
  • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Numatomas darbo užmokestis -1249 Eur neatskaičius mokesčių

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2020 m. kovo 10 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį). Daugiau informacijos rasite čia: http://portalas.vtd.lt/lt/zarasu-skyrius-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;41593.html

Close Menu