Panevėžio klientų aptarnavimo departamento Utenos skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Utenoje)(pareiginės algos koeficientas-7,1)

Jūsų atsakomybės: 

  • Nagrinėti prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoti prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengti sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoti sprendimų ir atsakymų rengimą;
  • priimti ir aptarnauti asmenis arba, prireikus, koordinuoti šį procesą;
  • rengti ir teikti informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba, prireikus, koordinuoti šį procesą;
  • teikti darbo rinkos paslaugas darbo ieškantiems asmenims „atvejo vadybos“ principu vadovaujantis darbo rinkos paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais;
  • bendradarbiauti su socialiniais partneriais dėl pagalbos darbo ieškantiems asmenims ir teikti lydimąją pagalbą darbo ieškantiems asmenims.

Mes tikimės, kad Jūs: 

  • Turite aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją: studijų kryptis – socialinis darbas (arba); viešasis administravimas (arba); psichologija (arba); žmonių išteklių vadyba;

     arba:

  • turite  aukštąjį universitetinį išsilavinimą ( bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
  • turite 1 metų darbo patirties klientų/asmenų aptarnavimo srityje.

Numatomas darbo užmokestis – 1256,7 Eur neatskaičius mokesčių. 

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki  2021 m. lapkričio 30 d. per Valstybės tarnybos   departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį): https://portalas.vtd.lt/lt/utenos-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;46998.html