Panevėžio klientų aptarnavimo departamento Panevėžio m. 2-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta – Panevėžys) (pareiginės algos koeficientas – 7,1)

Jūsų atsakomybės: 

  • Apdoroti su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoti su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą;
  • Nagrinėti prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoti prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengti sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoti sprendimų ir atsakymų rengimą;
  • Nagrinėti prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoti prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengti sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoti sprendimų ir atsakymų rengimą.
  • Administruoti aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių įgyvendinimą vadovaujantis aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių įgyvendinimą reglamentuojančiais teisės aktais;
  • Teikti konsultacijas aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių sutarčių šalims dėl sutarčių administravimo.

Mes tikimės, kad Jūs: 

  • turite  aukštąjį universitetinį išsilavinimą ( bakalauro kvalifikacinis laipsnis)    arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikaciją: studijų kryptis – teisė (arba); viešasis administravimas (arba); ekonomika (arba); apskaita; 

arba:

  • turite  aukštąjį universitetinį išsilavinimą  – aukštasis universitetinis išsilavinimas ( bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; turite darbo patirties  – 1 metų buhalterinės apskaitos srityje.

Numatomas darbo užmokestis – 1256,7  Eur neatskaičius mokesčių. 

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki  2021 m. rugsėjo 27 d. per Valstybės tarnybos   departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį):  https://portalas.vtd.lt/lt/panevezio-miesto-2-ojo-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;46197.html