Panevėžio klientų aptarnavimo departamento Ignalinos skyriaus vyriausiasis specialistas (terminuota darbo sutartis iki kol grįš negalintis eiti pareigų darbuotojas) (darbo vieta – Ignalina), (pareiginės algos koeficientas nuo 5,2 iki 7)

Jūsų atsakomybės: 

 • Registruoti darbo ieškančius asmenis, suvesti jų duomenis į Užimtumo tarnybos valdomą informacinę sistemą;
 • pasiūlyti bedarbiams užpildyti Prašymą dėl nedarbo socialinio draudimo išmokos skyrimo, priimti prašymą arba raštišką atsisakymą pildyti prašymą, registruoti jį bei suvesti prašymo duomenis į Užimtumo tarnybos valdomą informacinę sistemą;
 • teikti informavimo ir konsultavimo paslaugas darbo ieškantiems asmenims apie darbo rinkos paslaugas ir užimtumo rėmimo priemones bei dalyvavimo jose sąlygas, įsidarbinimo ir profesijos įsigijimo ar persikvalifikavimo, bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atkūrimo ir panaikinimo, registracijos Užimtumo tarnyboje nutraukimo sąlygų klausimais;
 • vykdyti bedarbių individualios užimtumo veiklos planavimą;
 • motyvuoti ir mokyti darbo ieškančius asmenis naudotis Užimtumo tarnybos teikiamomis elektroninėmis paslaugomis ir kitais savarankiškos darbo paieškos būdais bei metodais, orientuoti profesijos įsigijimui, keitimui ir/ar darbo vietos sau steigimui.

Mes tikimės, kad Jūs: 

 • Turite aukštąjį išsilavinimą;
 • išmanote Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebate juos taikyti praktiškai;
 • mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
 • mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu
 • mokate rengti oficialius dokumentus;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Numatomas darbo užmokestis – nuo 920,4 Eur, neatskaičius mokesčių.  Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2021 m. rugsėjo 28 d. per Valstybės tarnybos   departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį):  https://portalas.vtd.lt/lt/ignalinos-skyriaus-vyriausiasis-specialistaspareigines-algos-koeficiento-dydis-bandomuoju-laikotarpiu-nuo-52-iki-55-po-bandomojo-laikotarpio-nuo-67-iki-7-322;735370.html