Jau pusę metų nedirbote pagal išsilavinimą, sunkiai sekasi įsidarbinti, nes darbdaviai reikalauja patirties? Jums gali padėti stažuotė!

Kas tai yra?

Stažuotė yra neatlygintinas darbo praktikos laikotarpis pas darbdavį, kurios metu pakelsite, atkursite ar patobulinsite darbo įgūdžius ar profesinę kvalifikaciją.

Kas gali dalyvauti?

Stažuotė gali būti organizuojama asmenims, kurie turi atitinkamą profesinę kvalifikaciją arba neformaliojo suaugusiųjų švietimo būdu įgytą kompetenciją, tačiau ne mažiau kaip 6 mėnesius iš eilės pagal ją nedirbo.

Kokia stažuotės trukmė?

Stažuotė gali trukti iki 6 mėnesių. Stažuotojui turi būti užtikrintas stažavimasis ne mažiau kaip 20 valandų, bet ne daugiau kaip 40 valandų per savaitę. 

Kokias išlaidas asmeniui finansuoja Užimtumo tarnyba?

Per visą stažuotės laikotarpį kartą per mėnesį mokama stipendija, atsižvelgiant į stažavimosi valandas (0,5 MMA).

Kokia sutartis sudaroma?

Trišalė stažuotės sutartiskurioje nustatoma stažuotės trukmė, tikslas ir kitos sąlygos, sudaroma tarp:

  • Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriaus
  • stažuotę organizuojančios įmonės, įstaigos, organizacijos ar kitos organizacinės struktūros
  • stažuotis ketinančio asmens

Reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 39 str.

Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas

Su stažuote susijusių dokumentų formos: