Planuojate karjerą, renkatės ar keičiate profesiją, norite mokytis ar ieškote darbo? Mūsų konsultantai suteiks informaciją apie darbo rinką, konkrečių profesijų ypatumus, mokymosi ar darbo galimybes, kuri padės priimti ir įgyvendinti karjeros sprendimus. Informavimo ir konsultavimo paslaugos teikiamos individualiai arba grupėmis.

 

Apsilankę teritorinėje Užimtumo tarnyboje ar susisiekę su mūsų Informacijos centro konsultantais galite sužinoti apie:

·      situaciją darbo rinkoje;

·      laisvas darbo vietas ir kandidatams keliamus reikalavimus;

·      užimtumo (įsidarbinimo, nuosavo verslo, projektinės veiklos) galimybes;

·      profesijos pasirinkimą, mokymosi ir studijų galimybes;

·      profesinį mokymą, profesijos įgijimo ar persikvalifikavimo sąlygas;

·      darbo rinkos paslaugas ir jų teikimo tvarką;

·      užimtumo rėmimo priemones ir dalyvavimo jose sąlygas;

·      darbą ir gyvenimo sąlygas Europos šalyse, EURES paslaugas.

 

Teikiame individualias konsultacijas, siekiant Jums padėti:

·      išsiaiškinti savo galimybes darbo rinkoje ir priimti sprendimą dėl tolesnės karjeros;

·      apsispręsti dėl profesijos pasirinkimo, įgijimo ar persikvalifikavimo;

·      pasirinkti tinkamiausias darbo rinkos paslaugas ir aktyvios darbo rinkos politikos užimtumo rėmimo priemones.

 

Rengiame seminarus grupėms šiomis temomis:

·       darbo paieškos būdai;

·      profesijos pasirinkimas, profesinis orientavimas

·      verslo kūrimas.