Informavimas ir konsultavimas

Įsidarbinimo galimybių vertinimas

Individualios veiklos užimtumo planavimas

Profesinių interesų nustatymas

Profesinės karjeros planavimas

Profesinis mokymas

Formaliojo mokymo programų sąrašas

Neformaliojo mokymo programų sąrašas

Pameistrystė

Stažuotė

Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas