You are currently viewing Vyresnių asmenų užimtumo skatinimui  –  nauja partnerystė

Vyresnių asmenų užimtumo skatinimui – nauja partnerystė

Atnaujinta 2022-01-19

Užimtumo didinimas sostinės regione nuo šiol bus paremtas didesniu verslo įsitraukimu. Sausio 18 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Vilniaus klientų aptarnavimo departamento (toliau – KAD) ir Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų (toliau – Rūmų).

Sutartyje numatoma siekti bendradarbiavimo, didinant verslo įmonių įsitraukimą į tvaraus užimtumo didinimą Vilniaus apskrityje. Rūmų verslo ir mokslo bendruomenė bei Užimtumo tarnyba susitarė kartą per ketvirtį organizuoti darbo rinkos situacijos aptarimo renginius, keistis informacija ir rekomendacijomis darbo rinkos klausimais, organizuoti teminius aptarimus.

Užimtumo tarnyba teiks metodinę pagalbą Rūmų verslo ir mokslo bendruomenei, dalyvaus informaciniuose seminaruose, informuos apie situaciją darbo rinkoje, teiks kitą aktualią informaciją, susijusią su Vilniaus KAD teikiamomis paslaugomis ir įgyvendinamomis priemonėmis.

Vilniaus klientų aptarnavimo departamento direktorė Jurgita Bražinskienė ne pirmą kartą pabrėžė, kad vyresnio amžiaus žmonių integracija į darbo rinką – didžiausia problema darbo rinkoje. „Sistemingas dialogas tarp Užimtumo tarnybos ir darbdavių yra viena esminių sąlygų tvariam užimtumui didinti. Tiek darbo ieškantys asmenys, tiek bedarbiai tikisi jų lūkesčius atitinkančių darbo pasiūlymų. Tuo tarpu darbdaviai ieško darbuotojų, kurie į jų kolektyvus įsilietų su mažiausiais kaštais“,  –  sakė Vilniaus KAD direktorė.

Rūmų gen. direktorius dr. A. Danilevičius taip pat akcentavo dialogo tarp vyresnio amžiaus asmenų ir darbdavių skatinimą. „Pasirašyta sutartis – praėjusių metų pabaigoje prasidėjusio aktyvaus Rūmų ir Užimtumo tarnybos bendradarbiavimo etapo natūrali tąsa. Tvyrant didžiulei įtampai darbo rinkoje bendros veiklos padės verslui, mokymo įstaigoms ir organizacijoms rasti sprendimo būdus pritraukti tinkamos kvalifikacijos darbuotojus, paskatins darbdavius labiau atkreipti dėmesį į vyresnio amžiaus profesionalus ir padės jiems reintegruotis darbo rinkoje“, – sakė jis.

Užimtumo tarnyba siūlo darbdaviams kompensuoti naujų darbuotojų integravimo kaštus, įdarbinti juos pagal pameistrystės darbo sutartį. Verslo sektorius gali iš anksto išsakyti lūkesčius dėl darbuotojų perkvalifikavimo. O jei didinamos investicijos ir kuriamos laisvos darbo vietos, svarbu iš anksto tam pasirengti – bendradarbiaujant su socialiniais partneriais rasti tinkamų darbuotojų.