You are currently viewing VUI ir SUR paraiškų teikimas nukeltas, kol bus atšauktas karantinas

VUI ir SUR paraiškų teikimas nukeltas, kol bus atšauktas karantinas

Atnaujinta 2020-04-29

Atsižvelgiant į 2020 m. kovo 14 d. Vyriausybės nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir siekiant užtikrinti tinkamą priemonių įgyvendinimą, savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų ir vietinių užimtumo iniciatyvų projektų teikimo terminas, taip pat darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo priemonės paraiškų atrankos paskelbimas nukeltas, kol bus atšauktas karantinas.