You are currently viewing VUI ir SUR paraiškas galima teikti iki balandžio 30 d.

VUI ir SUR paraiškas galima teikti iki balandžio 30 d.

Atnaujinta 2020-04-16

Atsižvelgiant į 2020 m. kovo 14 d. Vyriausybės nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir siekiant užtikrinti tinkamą priemonių įgyvendinimą, savarankiško užimtumo rėmimo paraiškas galima teikti iki balandžio 30 d., taip pat vietinių užimtumo iniciatyvų projektų teikimo terminas pratęstas iki balandžio 30 d.

Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo priemonės paraiškų atrankos paskelbimas nukeltas, kol bus atšauktas karantinas