You are currently viewing Vertinant trūkstamas profesijas šalyje pasitelkta Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Vertinant trūkstamas profesijas šalyje pasitelkta Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Atnaujinta 2019-12-20

Užimtumo tarnyba, siekdama derinti darbo jėgos pasiūlos atitikimą paklausai, du kartus per metus rengia profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonomikos veiklos rūšis. Jeigu užsieniečio  profesija įtraukta į šį sąrašą, jis gali atvykti dirbti ir be Užimtumo tarnybos išduoto leidimo.

Išnagrinėjusi kiekvienos profesijos situaciją darbo rinkoje, Užimtumo tarnyba  parengė šalyje   trūkstamų profesijų sąrašo projektą. Kiekviena  profesija turėjo atitikti šiuos kriterijus:

  • registruota profesijos darbo jėgos paklausa pramonės ir statybos sektoriuose per metus – viršijo darbo pasiūlą ne mažiau kaip 2 kartus, paslaugų sektoriuje – ne mažiau kaip 5 kartus;
  • profesija įsidarbinimo galimybių barometre priskirta didelių įsidarbinimo galimybių profesijų grupei;
  • darbdaviai arba darbdavių asocijuotos struktūros pateikė argumentuotą ir pagrįstą informaciją apie prognozuojamą profesijos paklausos augimą per artimiausią pusmetį.

Siekdama kuo objektyvesnio trūkstamų profesijų šalyje vertinimo, Užimtumo tarnyba  dėl pateiktų profesijų susiejimo su giminiškomis profesijomis pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių bendradarbiavo su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija bei kartu atnaujino trūkstamų profesijų sąrašą.

Nuo sąrašo projekto paskelbimo dienos per 5 darbo dienas darbdaviai turi teisę pateikti motyvuotą ir pagrįstą informaciją Užimtumo tarnybai apie prognozuojamą profesijos paklausos augimą per artimiausią pusmetį pagal šią formą info@uzt.lt ir siūlyti profesijas įtraukti į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje pagal ekonomikos veiklos rūšis sąrašą. Užimtumo tarnyba, įvertinusi darbdavių ar darbdavių asocijuotos struktūros pateiktą motyvuotą  ir pagrįstą informaciją  bei  patikrinusi, ar siūlomos profesijos atitinka aukščiau išvardintus kriterijus, priims sprendimą dėl profesijos įtraukimo į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis.

Aprašą, kuriuo vadovaujantis rengiamas Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje pagal ekonomikos veiklos rūšis, sąrašas galima rasti: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b07190e020ba11eabe008ea93139d588

Daugiau informacijos dėl užsieniečių iš trečiųjų šalių įdarbinimo galima rasti: https://uzt.lt/darbdaviui/uzsienieciu-idarbinimas/