You are currently viewing Vertinant trūkstamas profesijas šalyje antrą kartą pasitelkta Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Vertinant trūkstamas profesijas šalyje antrą kartą pasitelkta Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Atnaujinta 2020-06-22

Užimtumo tarnyba, siekdama derinti darbo jėgos pasiūlos atitikimą paklausai, du kartus per metus rengia profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis. Jeigu užsieniečio  profesija įtraukta į šį sąrašą, jis gali atvykti dirbti be Užimtumo tarnybos išduoto leidimo dirbti arba sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams.

Išnagrinėjusi kiekvienos profesijos situaciją darbo rinkoje, Užimtumo tarnyba parengė šalyje  trūkstamų profesijų sąrašo projektą. Kiekviena  profesija turėjo atitikti šiuos kriterijus:

  • registruota profesijos darbo jėgos paklausa pramonės ir statybos sektoriuose per metus viršijo darbo pasiūlą ne mažiau kaip 2 kartus, paslaugų sektoriuje – ne mažiau kaip 5 kartus;
  • profesija įsidarbinimo galimybių barometre priskirta didelių įsidarbinimo galimybių profesijų grupei;
  • darbdaviai arba darbdavių asocijuotos struktūros pateikė argumentuotą ir pagrįstą informaciją apie prognozuojamą profesijos paklausos augimą per artimiausią pusmetį.

Siekdama kuo objektyvesnio trūkstamų profesijų šalyje vertinimo, Užimtumo tarnyba  dėl pateiktų profesijų susiejimo su giminiškomis profesijomis pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių bendradarbiavo su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija bei kartu atnaujino trūkstamų profesijų sąrašo projektą. Su trūkstamų profesijų sąrašo projektu galima susipažinti čia.

Nuo sąrašo projekto paskelbimo dienos per 5 darbo dienas darbdaviai turi teisę pateikti motyvuotą ir pagrįstą informaciją Užimtumo tarnybai apie prognozuojamą profesijos paklausos augimą per artimiausią pusmetį pagal šią formą, ją siunčiant el. paštu info@uzt.lt, ir siūlyti profesijas įtraukti į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje pagal ekonomikos veiklos rūšis, sąrašą 2020 metų II pusmečiui. Užimtumo tarnyba, pakartotinai įvertinusi darbdavių ar darbdavių asocijuotos struktūros pateiktą motyvuotą  ir pagrįstą informaciją  bei  patikrinusi, ar siūlomos profesijos atitinka aukščiau išvardintus kriterijus, priims galutinį sprendimą dėl profesijos įtraukimo į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis 2020 metų II pusmečiui.

Atkreipiame dėmesį, kad jau nuo 2021 metų Trūkstamų profesijų sąrašas bus tvirtinamas vieneriems metams, šiam sąrašui taip pat atsiras kvotos, kurių dydį tvirtins Socialinės apsaugos ir darbo ministras suderinęs su Vidaus reikalų ministru. Informacija apie kvotos dydžio išnaudojimą bus skelbiama viešai Migracijos departamento puslapyje, o kvotai pasibaigus užsieniečiai, kurių profesija pateks į trūkstamų profesijų sąrašą, privalės kreiptis į Užimtumo tarnybą ir gauti leidimą dirbti arba sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams.

Aprašą, kuriuo vadovaujantis rengiamas Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje pagal ekonomikos veiklos rūšis, sąrašas, galima rasti čia.

Daugiau informacijos apie užsieniečių iš trečiųjų šalių įdarbinimą skaitykite čia.